• Maloobchod v centru města

  Maloobchod v centru města

   
 • Revitalizace průmyslového brownfields

  Revitalizace průmyslového brownfields

   
 • Využití průmyslového dědictví

  Využití průmyslového dědictví

   
 • Rozvoj nábřeží

  Rozvoj nábřeží

   
 • Kvalita veřejných prostor

  Kvalita veřejných prostor

   

Úvod

Centrum městského a regionálního managementu bylo vytvořeno za účelem efektivnějšího řešení vědecko-výzkumných projektů. Je institucionální součástí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a je tvořeno jejími členy. Vznik centra představuje určitou reakci na potřeby společenské praxe a aktuální trendy v územním rozvoji v rámci České republiky. Centrum městského a regionálního managementu spolupracuje se zahraničními subjekty podobného zaměření. Aktivity CMRM můžete sledovat také na naší facebookové stránce

Aktuality