Aktuality

06. 12. 2019

Workshop v rámci TAČR Budoucnost venkova v ČR

19. listopadu se v Ostravě uskutečnil mezinárodní workshop v rámci projektu TAČR „Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie“. Během něho jsme kriticky diskutovali příčiny a důsledky nekoordinovaného rozvoje zástavby širších příměstských oblastí (tzv. proces peri-urbanizace), jakož i jejich dopady na životní prostředí a ekosystémové služby.

Problematika peri-urbanizace se projevuje jak v rovině ekonomických a sociálních dopadů, tak také v negativních dopadech na krajinu a životní prostředí. V peri-urbánní zóně Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí se potýkáme především s výraznou ztrátou orné půdy, která je doprovázena intenzivní výstavbou, navyšováním dopravních toků a nadměrným čerpáním podzemních vod.

Mezinárodního workshopu se zúčastnili kolegové z Martin Luther University v Halle i zástupci místních samospráv. Z diskuze vyplynulo, že pro redukci negativních dopadů peri-urbanizace je nezbytné brát zřetel například na kvalitu veřejných prostranství, dostupné bydlení a kvalitní dopravu. Shoda taktéž panovala na tom, že problémy peri-urbanizace je nutné řešit prostřednictvím integrovaných opaření, které přesahují administrativní hranice obcí.

Výstupy workshopu přispějí ke specifikaci hlavních aktivit pro projekt MSCA-RISE, který pomůže vytvořit silné a konkurence schopné konsorcium pro některou z budoucích výzev pro projekty Horizon.

28. 11. 2019

Dr. Slach se zúčastnil sympozia o smršťujících se městech pořádaným Institut d'urbanisme de Paris

Dr. Ondřej Slach z KSG OU a doc. Jaroslav Koutský z UJEP se na pozvání Institut d'urbanisme de Paris při L'Université Paris-Est Créteil zúčastnili sympozia věnovanému výměně mezinárodních znalostí a zkušeností ve výzkumu smršťujícím se měst. Ve své více než 80 minutové prezentaci představili a kriticky zhodnotili proces transformace měst ve střední Evropě, přičemž proces smršťování demonstrovali na příkladu města Ostravy. Další příspěvky byly zaměřeny především na příklady ze Spojených států Amerických. Kupříkladu Joseph Schilling z Urban Institute (Washington), představil příklady využití zeleně pro prázdné prostory vzniklé po demolicích ve Filadelfii, Clevelandu nebo Detroitu.  Brent D Ryan (Massachusetts Institute of Technology) diskutoval přínosy a limity demolic a „optimalizace velikosti“ (tzv. rightsizing) na příkladu měst Flint a Youngstown. Přestože města ve střední Evropě nedosahují ani zdaleka takových populačních ztrát jako města ve Spojených státech Amerických, lze i zde nalézt bohatou inspiraci pro řešení výzev spojených s tímto procesem i v našem kontextu.

22. 11. 2019

Bilaterální workshop o peri-urbanizaci ve funkčním Ostravském regionu

19. listopadu se v Ostravě uskutečnil mezinárodní workshop v rámci projektu TAČR „Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie“. Během něho jsme kriticky diskutovali příčiny a důsledky nekoordinovaného rozvoje zástavby širších příměstských oblastí (tzv. proces peri-urbanizace), jakož i jejich dopady na životní prostředí a ekosystémové služby.
Problematika peri-urbanizace se projevuje jak v rovině ekonomických a sociálních dopadů, tak také v negativních dopadech na krajinu a životní prostředí. V peri-urbánní zóně Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí se potýkáme především s výraznou ztrátou orné půdy, která je doprovázena intenzivní výstavbou, navyšováním dopravních toků a nadměrným čerpáním podzemních vod.
Mezinárodního workshopu se zúčastnili kolegové z Martin Luther University v Halle i zástupci místních samospráv. Z diskuze vyplynulo, že pro redukci negativních dopadů peri-urbanizace je nezbytné brát zřetel například na kvalitu veřejných prostranství, dostupné bydlení a kvalitní dopravu. Shoda taktéž panovala na tom, že problémy peri-urbanizace je nutné řešit prostřednictvím integrovaných opaření, které přesahují administrativní hranice obcí.
Výstupy workshopu přispějí ke specifikaci hlavních aktivit pro projekt MSCA-RISE, který pomůže vytvořit silné a konkurence schopné konsorcium pro některou z budoucích výzev pro projekty Horizon.

22. 11. 2019

Sympozium o smršťujících se městech v Paříži

Dr. Ondřej Slach a doc. Jaroslav Koutský z UJEP se na pozvání Institut d'urbanisme de Paris při L'Université Paris-Est Créteil zúčastnili sympozia věnovanému výměně mezinárodních znalostí a zkušeností ve výzkumu smršťujícím se měst. Ve své více než 80 minutové prezentaci představili a kriticky zhodnotili proces transformace měst ve střední Evropě a proces smršťování demonstrovali na příkladu města Ostravy. Další příspěvky byly zaměřeny především na příklady ze Spojených států Amerických. Joseph Schilling z Urban Institute (Washington), představil příklady využití zeleně pro prázdné prostory vzniklé po demolicích ve Filadelfii, Clevelandu nebo Detroitu.  Brent D Ryan (Massachusetts Institute of Technology) diskutoval přínosy a limity demolic a „optimalizace velikosti“ (rightsizing) na příkladu měst Flint a Youngstown. Přestože města ve střední Evropě nedosahují ani zdaleka takových populačních ztrát jako města ve Spojených státech Amerických, lze i zde nalézt bohatou inspiraci pro řešení výzev spojených s tímto procesem i v našem kontextu. 

01. 08. 2019

Aktuální publikační činnost CMRM

V červenci 2019 se podařilo zhodnotit dlouhodobé výzkumné aktivity členů CMRM v podobě 3 impaktovaných článků. 

Jedná se o texty: 

Jan Ženka, Ondřej Slach & Adam Pavlík (2019) Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1638346

Bosák, V., Slach, O., Nováček, A., & Krtička, L. (2019) Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation. European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1642853

Slach, O., Bosák, V., Krtička, L., Nováček, A. & Rumpel, L. (2019) Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainainability, DOI:10.3390/su11154142