Kontakt

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

 • Pozice: vedoucí CMRM, zástupce vedoucího KSGRR,
 • Témata: regionální rozvoj, městský  a regionální marketing
 • Kontakt: petr.rumpel@osu.cz
 • Publikace a citace
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Andrej Sopkuliak, Ph.D.

Mgr. Andrej Sopkuliak, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: geografia financií, miestny ekonomický rozvoj
 • Kontakt: andrej.sopkuliak@osu.cz
 • Publikace
RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: statistická analýza dat v sociální geografii, geografie automobilového průmyslu
 • Kontakt: jan.zenka@osu.cz
 • Publikace a citace
Mgr. Vendula Reichová

Mgr. Vendula Reichová

 • Pozice: doktorandka na KSGRR Ostravské univerzity, Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: geografie služeb, znalostně náročné služby, smršťování měst, urbanismus
 • Kontakt: vendyreichova@gmail.com 
 • Publikace
RNDr. David W. Novák, Ph.D.

RNDr. David W. Novák, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: projektové a strategické řízení územního rozvoje, geografie venkova, geografie obyvatelstva 
 • Kontakt: david.novak@osu.cz 
 • Publikace
Mgr. Alexandr Nováček

Mgr. Alexandr Nováček

 • Pozice: doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: geografie měst a služeb, strategické plánování 
 • Kontakt: novacek.alex@gmail.com
 • Publikace
Mgr. Adam Pavlík

Mgr. Adam Pavlík

 • Pozice: doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: ekonomická geografie, regionální ekonomika, nemetropolitní regiony
 • Kontakt: pavlik.a@email.cz
 • Publikace
Mgr. Vojtěch Bosák

Mgr. Vojtěch Bosák

Pozice: doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Témata: urbánní governance, geografie města
Kontakt: P16235@student.osu.cz
Publikace

Mgr. Tomáš Boruta

Mgr. Tomáš Boruta

 • Bývalý člen CMMR
 • Pozice: externí spolupracovník KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: cestovní ruch a doprava
 • Kontakt:  tomas.boruta@osu.cz
Mgr. Blanka Marková

Mgr. Blanka Marková

 • Bývalá členka CMRM
 • Pozice: doktorandka na KSGRR Ostravské univerzity v Ostravě, Politická a kulturní geografie
 • Témata: kulturní governance, regenerace brownfields prostřednictvím kultury, EHMK
 • Kontakt: blanka.markova@osu.cz
 • Publikace