Kontakt

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: statistická analýza dat v sociální geografii, geografie automobilového průmyslu
 • Kontakt: jan.zenka@osu.cz
 • Publikace a citace
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: měkké faktory rozvoje, kreativní odvětví, staré průmyslové regiony
 • Kontakt: ondrej.slach@osu.cz
 • Publikace a citace
Mgr. Alexandr Nováček

Mgr. Alexandr Nováček

 • Pozice: odborný asistent a interní doktorand na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: geografie města a služeb, strategické plánování a projektové řízení
 • Kontakt: alexandr.novacek@osu.cz
 • Publikace
Mgr. Vojtěch Bosák

Mgr. Vojtěch Bosák

Pozice: interní doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Témata: urbánní governance, geografie města
Kontakt: P16235@student.osu.cz
Publikace

Mgr. Adam Pavlík

Mgr. Adam Pavlík

 • Pozice: interní doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: ekonomická geografie, regionální ekonomika, nemetropolitní regiony
 • Kontakt: pavlik.a@email.cz
 • Publikace
Mgr. Vendula Reichová

Mgr. Vendula Reichová

 • Pozice: interní doktorandka na KSGRR Ostravské univerzity, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: geografie služeb, znalostně náročné služby, smršťování měst, urbanismus
 • Kontakt: vendyreichova@gmail.com
 • Publikace
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: rurální geografie, obnovitelné zdroje, změny krajiny
 • Kontakt: petr.dvorak@osu.cz