[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Kontakt - Městský marketing

Kontakt

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

doc.RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

doc.RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: statistická analýza dat v sociální geografii, geografie automobilového průmyslu
 • Kontakt: jan.zenka@osu.cz
 • Publikace a citace
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: měkké faktory rozvoje, kreativní odvětví, staré průmyslové regiony
 • Kontakt: ondrej.slach@osu.cz
 • Publikace a citace
Mgr. Alexandr Nováček

Mgr. Alexandr Nováček

 • Pozice: odborný asistent a interní doktorand na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: geografie města a služeb, strategické plánování a projektové řízení
 • Kontakt: alexandr.novacek@osu.cz
 • Publikace
Mgr. Vojtěch Bosák

Mgr. Vojtěch Bosák

 • Pozice: interní doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: urbánní governance, geografie města
 • Kontakt:P16235@student.osu.cz
 • Publikace
Mgr. Adam Pavlík

Mgr. Adam Pavlík

 • Pozice: interní doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: ekonomická geografie, regionální ekonomika, nemetropolitní regiony
 • Kontakt: pavlik.a@email.cz
 • Publikace
Mgr. Vendula Reichová

Mgr. Vendula Reichová

 • Pozice: interní doktorandka na KSGRR Ostravské univerzity, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Témata: geografie služeb, znalostně náročné služby, smršťování měst, urbanismus
 • Kontakt: vendyreichova@gmail.com
 • Publikace
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • Pozice: odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity
 • Témata: rurální geografie, obnovitelné zdroje, změny krajiny
 • Kontakt: petr.dvorak@osu.cz
 • PublikaceMgr. Jan Macháček

Mgr. Jan Macháček

 • Pozice: Odborný asistent na KSGRR Ostravské univerzity v Ostravě
 • Témata: Environmentální aspekty průmyslové činnosti, těžba a její vliv na životní prostředí, veřejná správa 
 • Kontakt: jan.machacek@osu.cz
 • Publikace
Mgr. Luděk Krtička

Mgr. Luděk Krtička

 • Pozice: Odborný asistent na KSG Ostravské univerzity v Ostravě
 • Specializace: Kartografie, GIS, změny ve využití půdy, environmentální aspekty rozvoje
 • Kontakt: ludek.krticka@osu.cz
 • Publikace a citace