[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Alexandr Nováček - Městský marketing

Mgr. Alexandr Nováček

Mgr. Alexandr Nováček

Profesní charakteristika:

– Doktorand na KSGRR Ostravské univerzity, Ekonomická geografie a regionální rozvoj
– Geografie měst a služeb, strategické plánování
– Kontakt: novacek.alex@gmail.com
– Publikace

  

 

 

Profesní životopis: 

Vzdělání:

9/2016 – dosud     Doktorské studium - Ostravská univerzita, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
9/2014 – 7/2015    Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Německo, studijní pobyt program Erasmus+
9/2010 – 5/2016    Ostravská univerzita v Ostravě, obor Geografie a regionální rozvoj

Praxe: 

9/2017 – dosud   Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie
                    odborný asistent – geografie města a služeb, strategické plánování a projektové řízení

3/2016 – 9/2017   Místní akční skupina Pobeskydí
                    odborný asistent – projekt „Místní akční plán Frýdek-Místek“. Rozvoj vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Frýdek-Místek

5/2014 – 9/2014  Místní akční skupina Pobeskydí
                    administrátor projektů – příprava podkladů pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí pro období do roku 2022

Působení v zahraničí:

  • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Německo, studijní pobyt program Erasmus+, studijní roční pobyt
  • Liverpool John Moores University, týdenní pobyt Erasmus+ training, 2018

 

Účast na projektech:

2017 – 2018  Vybrané přístupy k rozvoji zaostávajících regionů (SGS17/PřF/2018)
2016 – 2017  Role služeb v rozvoji průmyslových měst a regionů (SGS12/PřF/2017)
2015 – 2016  Adaptabilita průmyslových měst a regionů (SGS09/PřF/2016)