[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. - Městský marketing

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

– Vedoucí Centra městského a regionálního managementu
– Zástupce vedoucího katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravské univerzity
– Kontakt: petr.rumpel@osu.cz

 

 

 

 

 

Profesní charakteristika:

  • vědecko-pedagogický pracovník, vyučuje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
  • absolvent doktorského studia Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Sociální geografie a regionální rozvoj
  • studijní pobyt (1995 - 1996) - Institut für Wirtschaftsgeographie, Rheinische Friedrichs - Wilhelm Universität Bonn, Deutschland (vědecko výzkumný pobyt DAAD - 10 měsíců)studijní pobyt v Leibniz Institut für Länderkunde Leipzig, 1. 10. 2005 – 1. 12. 2006
  • poradenství v oblasti rozvoje měst a regionů
  • soudní znalec pro jazyk německý

Odborné zaměření:

  • teorie a praxe lokálního a regionálního rozvoje ČR v kontextu evropské integrace
  • politika ekonomické a sociální soudrľnosti EU
  • regionální a městský marketinginovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek