[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. - Městský marketing

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Profesní charakteristika:

– Odborný asistent na KSG Ostravské univerzity v Ostravě
– Ekonomická geografie, geografie města, staré průmyslové regiony/města, kreativní odvětví
Kontakt: ondrej.slach@osu.cz
– Publikace a citace

  

  

 

 

Profesní životopis:

Vzdělání:

9/2006 –  2014        Doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
9/1999 – 8/2005      Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor: Sociální  geografie a regionální rozvoj
11/2001 – 8/2002    Studijní pobyt na Technische Universität München
9/1995 – 6/1999      Gymnázium Uherské Hradiště

Praxe:

9/2013 – 6/2014        Garant aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy
11/2011 – 1/2014      Lektor (Agentura pro regionální rozvoj Ostrava)
9/2009 – 9/2010        Člen organizačního týmu Ostrava 2015
11/2009 – 9/2010      Člen odborné pracovní skupiny rady města pro dohled na stavem příprav kandidatury Ostravy na hlavní město kultury 2015
8/2007 – dosud          Ostravská univerzita v Ostravě, odborný asistent
8/2006 – 11/2006       CIMA Österreich, Ried im Innkreis - analytik (Rakousko)
9/2005 – 7/2007         Ostravská univerzita v Ostravě, projektový manager
1/2005 – 6/2005         Institut für Gewerbezentren, Starnberg - analytik (Německo)

 

Účast na projektech:

 • 2018 – 2020  Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership (GAČR)
 • 2018 – 2020 Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie (TAČR)
 • 2018 – 2020 Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice (TAČR)
 • 2015 – 2017  Ekonomická výkonnost středoevropských nemetropolitních regionů (GAČR)
 • 2014 – 2015  Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení (TAČR)
 • 2011 – 2014  NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (MŠMT)
 • 2011 – 2013  Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice (MŠMT)
 • 2009 – 2012  SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Kontext (Evropská komise)
 • 2007 – 2011  Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka (MMR)
 • 2011 – 2014   „Kompetence pro inovace“ – Agentura pro regionální rozvoj Ostrava (MŠMT)
 • 2011  Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje statutárního města Ostravy (Interní grantová agentura PřF OU)
 • 2007 – 2010  Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • 2005 – 2006  Marketingový  management měst obcí a regionů (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 

Působení v zahraničí:

 • Fachhochschule Erfurt, Fakultät Architektur und Stadtplanung, týdenní odborná stáž (2018)
 • Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, týdenní  přednáškový pobyt (2016)
 • University of Birmingham, Earth and Environmental Sciences School of Geography, 14 denní přednáškový pobyt (2012)
 • Geographisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen, 14 denní přednáškový pobyt (2009)
 • Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 14 denní  přednáškový pobyt (2008)
 • CIMA Österreich, Ried im Innkreis, čtyřměsíční odborná stáž (2006)
 • Institut für Gewerbezentren, Starnberg, pětiměsíční odborná stáž
 • Technische Universität München, roční studijní pobyt (2001/2002)