[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
doc.RNDr. Jan Ženka, Ph.D. - Městský marketing

doc.RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

doc.RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Profesní charakteristika:

– Odborný asistent na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity v Ostravě
– Statistická analýza dat v sociální geografii, geografie automobilového průmyslu
– Kontakt: jan.zenka@osu.cz

 

 

 

 

Profesní životopis    

Vzdělání:

2007 – 2011 Doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze
2001 - 2007 Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor: regionální geografie
1996 - 2001 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích

Praxe:

2005 - 2006 Externí konzultant na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR
2006 - 2007 Člen expertního týmu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze
2008 Regionální analytik - Český statistický úřad
2005 – 2011 Evaluátor, metodik, analytik ve společnosti RegioPartner, s.r.o.
2008 - nyní Člen výzkumného týmu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze
2012 - současnost Odborný asistent na KSG Ostravské univerzity v Ostravě

 

Účast na projektech:

Běžící:

2011 - 2013 Mezinárodní dělba práce a konkurenceschopnost české ekonomiky, regionů a firem

Ukončené:

2009 - Metodika hodnocení ekonomického a rozvojového potenciálu regionů NUTSIII a obcí nad 20 000 obyvatel
2009 - Analýza ekonomického a rozvojového potenciálu regionů NUTSIII a obcí nad 20 000 obyvatel
2008 - Industrial Upgrading and Regional Development Effects of the Czech and Slovak Automotive Industries
2008 - Modernizace a regionálně rozvojové dopady českého automobilového průmyslu
2008 - Analýza inovačního potenciálu kraje Vysočina
2008 - Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS II Střední Čechy
2007 - Dodatečné ex-ante hodnocení ROP NUTS II Severozápad
2007 - Hodnocení indikátorové soustavy ROP NUTS II
2007 - Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na období 2007 – 2013
2006 - Ex-ante hodnocení Strategie rozvoje JMK a Programu rozvoje JMK