[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
SEGEA 2017 - Městský marketing

SEGEA 2017

Dr. Ženka se na přelomu listopadu a prosince účastnil XIII. sjezdu Jihovýchodoasijské geografické společnosti (SEAGA 2017), viz zde. Konference s cca 150 účastníky se konala v Depoku u Jakarty, kde sídlí kampus největší indonéské univerzity Universitas Indonesia. Ústředním tématem byl udržitelný rozvoj, který v kontextu jihovýchodoasijských megaměst, extrémně hustě zalidněných a zemědělsky intenzivně využívaných regionů a oblastí s vysokým výskytem závažných přírodních rizik vyznívá obzvláště naléhavě. Společným rysem velké části příspěvků bylo propojení fyzické a sociální geografie (např. souvislost intenzivního zemědělství, povodní a vývoje měst) a rozsáhlé použití geografických informačních systémů pro modelování přírodních i společenských jevů. Kampus Universitas Indonesia v Depoku Témata konference tedy výrazně odrážela nejzávažnější problémy potřeby makroregionu z prostorového hlediska: management přírodních hazardů jako zemětřesení, vulkanické činnosti, povodní nebo sesuvů, degradace pláží a pobřežních ekosystémů, zásobování vodou, intenzivní pěstování rýže nebo problémy rozvoje měst jako nekontrolovaná urbanizace, nesoulad mezi územním plánováním a skutečným využitím ploch, doprava v megaměstech, rozšiřování slumů a další. Dr. Ženka prezentoval příspěvek srovnávající ekonomický vývoj jednotlivých typů regionů (metropolitní jádra a zázemí, periferie, satelitní platformy aj.) v post-krizovém období 2009-2013, který vychází z dlouhodobého výzkumu regionální ekonomické odolnosti ve spolupráci s Dr. Slachem.

Dalším důvodem pro cestu do Indonésie byla snaha o navázání spolupráce v oblasti výzkumu a vzájemných výměnných pobytů studentů a akademiků s vybranými indonéskými univerzitami. Jednání byla zahájena s nejprestižnější institucí Universitas Indonesia v Depoku (na univerzitní úrovni i s katedrou geografie), dále s Bogor Agricultural University Jakarty (s výzkumnou jednotkou Research Center and Planning for Regional Development) a Universitas Lampung na jižní Sumatře. V blízké budoucnosti by tedy pro studenty OU mělo být možné vyjíždět nejen do evropských, ale též do některých mimoevropských lokalit v rámci programu Erasmus Plus nebo jiných programů. Jednání s Universitas Lampung, převzetí plakety od vice-rektora Jednání s Universitas Lampung, příprava prezentace OU Manželé Ulvanovi z Universitas Lampung, kteří studovali na pražské ČVUT.

Fotografie z události lze nalézt na našem facebookovém profilu viz fb.me/mestskymarketing