[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Role a význam kultury v rozvoji měst - Městský marketing

Role a význam kultury v rozvoji měst

Centrum městského a regionálního managementu (CMRM) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě organizovalo ve dnech 31.10. a 1.11.2013 komunikační workshop „Role a význam kultury v rozvoji měst“ za účasti zástupců z řad akademické obce a praxe.

Komunikační workshop se konal v rámci projektu Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou NET Regio, mezi jehož řešitele patří i CMRM. Na workshopu participovali odborníci na realizaci kulturních akcí z Brna, Ostravy a Prahy, zástupci kulturní komise města Ostravy, zástupci krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zástupce Magistrátu města Brna, zástupci Zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE a členové CMRM.

Jak název workshopu napovídá, diskutoval se význam a role kultury v rozvoji měst, přičemž geografické zaměření se týkalo České republiky. Alica Heráková z brněnského občanského sdružení Trialog o.s. hovořila o tématu mezisektorové spolupráce, přičemž zdůraznila význam kultury při nastavení komunikace mezi jednotlivými sektory (veřejným, soukromým a neziskovým). Představila socio-kulturní dopady realizace events 3+1 v Letovicích a Ghettofestu v Brně.

David Kašpar z příspěvkové organizace Praha 14 kulturní představil aplikaci konceptu kulturního plánování v periferní části Prahy. Dále bylo v rámci workshopu diskutováno téma plánovaných operačních programů Evropské unie po roce 2014 a jejich podpora kulturních aktivit a kreativních průmyslů. Právě koncept kreativních průmyslů následně kriticky analyzoval ředitel multižánrového ostravského klubu Cooltour Andrej Harmečko. „Koncept kreativních průmyslů je v České republice velmi zmatený, chybí jeho srozumitelná definice a adaptace na lokální podmínky“, uvedl Harmečko. Tisková mluvčí Nadace OKD Veronika Kusá v následném příspěvku 

představila činnost Nadace OKD v oblasti podpory kultury a uvedla, že Nadace OKD i přes krizi uvnitř koncernu OKD bude nadále poskytovat grantová schémata, do budoucna však s územním omezením na Moravskoslezský kraj.

Druhý den přednášek zahájila členka CMRM Blanka Marková se svým příspěvkem, který upozorňoval na potřebu institucionálního ukotvení koordinace a komunikace kulturních aktivit za účelem jejich dalšího rozvoje. Následoval Ondřej Pavlica z občanského sdružení Stará Aréna o.s., který tuto tezi potvrdil v souvislosti s grassroots aktivitami na území Ostravy v oblasti kultury a zejména práci s dobrovolníky. Závěrem dvoudenního setkání proběhlo zhodnocení komunikačního workshopu ze strany Ondřeje Slacha jako zástupce pořadatelů.

Za kolektiv CMRM
Mgr. Blanka Marková