Projekty

V této sekci můžete nalézt informace k projektům, které byly řešeny či jsou momentálně řešeny Centrem městského a regionálního managementu. Mimo uvedené projekty se členové CMRM podíleli na projektu realizovaném Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pod názvem „Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice“, či na těchto projektech:

Název: Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem k nejnovějším regionálním inovačním systémům v Evropě? (European Science Foundation, Grantová agentura České republiky)
Doba trvání: 2007-2009
Spoluřešitel za CMRM: RNDr. Petr Rumpel, Ph. D.

Název: Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Doba trvání: 2005-2006
Řešitel: RNDr. Petr Rumpel, Ph. D. , spolupracovník: Mgr. Tomáš Boruta

Název: Jean Monnet European Module: Geographical Aspects of European Integration (Evropská komise)
Doba trvání: 2005-2008
Řešitel: RNDr. Petr Rumpel, Ph. D.

Název: Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek (Grantová agentura České republiky)
Doba trvání: 2004-2006
Řešitel: RNDr. Petr Rumpel, Ph. D.