[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Projekty - Městský marketing

Projekty

V této sekci můžete nalézt informace k projektům, které byly řešeny či jsou momentálně řešeny Centrem městského a regionálního managementu. 

Vědecko-výzkumná činnost Centra městského a regionálního managementu

  • Základní výzkum rozvinutosti/nerozvinutosti různých typů regionů (a lokalit) a výzkum příčin regionálních disparit. Základní výzkum dílčích aspektů lokálního a regionálního rozvoje, zejména problematika restrukturalizace a modernizace; deindustrializace a reindustrializace; urbanizace, suburbanizace, reurbanizace; environmentálních změn; terciarizace a turismu; integrovaných dopravních systémů; pracovních migrací a fungování přeshraničních trhů práce aj.
  • Základní a aplikovaný výzkum řízení rozvoje (a) zaostalých či (b) starých průmyslových regionů, zejména Ostravska a Moravskoslezského regionu (či Severomoravského regionu po integraci Jesenicka) prostřednictvím aplikace marketingového managementu jako inovativního konceptu řízení rozvoje územních jednotek. Výzkum inovativních konceptů managementu územního rozvoje – hlavně inovativně orientovaného plánování.
  • Výzkum role institucí v lokálním a regionálním rozvoji, jakož i intenzivní výzkum role subjektů privátního sektoru v lokálním a regionálním rozvoji.
  • Ekonomické, sociální, fyzické a funkční aspekty problematiky „smršťujících se měst“
  • Urbánní governance se zvláštním zřetelem na proces regenerace v kontextu starých průmyslových regionů
  • Kreativní odvětví a kulturní regenerace
  • Měkké faktory regionálního rozvoje
  • Regionální inovační systémy, klastry, globální produkční řetězce