[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Ekonomická výkonnost středoevropských nemetropolitních regionů - Městský marketing

Ekonomická výkonnost středoevropských nemetropolitních regionů

 

V tomto projektu hledáme nejvýznamnější faktory ekonomické výkonnosti nemetropolitních regionů Česka a Slovenska. Klíčovou výzkumnou otázkou je, zda k ekonomické výkonnosti nemetropolitních regionů přispívá více specializovaná či diverzifikovaná odvětvová struktura, koncentrovaná nebo rozptýlená velikostní struktura firem. Za účelem extenzivního výzkumu použijeme prostorové regresní modely s interakcemi. Dále provedeme 45 rozhovorů s klíčovými aktéry ve třech vybraných regionech (po jednom v Česku, Slovensku a Německu) s cílem nalézt mechanismy, na základě nichž může odvětvová/velikostní struktura stimulovat nebo omezovat regionální ekonomickou výkonnost. Srovnání s německými nemetropolitními regiony poskytne podklady pro rozhodnutí, které vztahy mezi odvětvovou/velikostní strukturou firem a regionální ekonomickou výkonností jsou obecné povahy, a které jsou jedinečné pro post-komunistický institucionální kontext Česka a Slovenska.

Řešitel:

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Spoluřešitel:

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Výstupy:

ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, vol. 122, no. 3, p. 281–309.

ŽENKA, J., SLACH, O., HLAVÁČEK, P. (2017): Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis, vol. 69, no. 2, p. 129-14.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small postcommunist economy. Journal of the Knowledge Economy. vol. 8, no. 2, p. 385–406.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, pp. 201-226.

ŽENKA J., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied geography, vol. 71, p. 83-94.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2016): Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 235-246.

ŽENKA J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L., SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the  Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. vol. 23, no. 4, p. 14–25.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, vol. 69, no. 2, p. 67-79.