[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Cluster Life Cycles - Městský marketing

Cluster Life Cycles

Klastry jsou považovány za významné aktéry regionálního rozvoje (Porter 1998). Výrazná pozornost, která je v současných výzkumech klastrů věnována jejich fungování však kontrastuje s takřka úplným opominutím problematiky vývoje klastrů v čase, tj. jak se vlastně klastry stávají klastry, jak a proč upadají, a jak expandují do nových sfér (Lorenzen 2005). Z těchto důvodů bude tento interdisciplinární projekt zaměřen na analýzů tří klíčových dimenzí, jejichž význam se v jednotlivých fázích vývoje klastru výrazně mění a tím ovlivňují přechod z jedné fáze klastru do další. První dimenzí výzkumu je vliv jednotlivých aktérů na životní cyklus klastru (jednotlivci, firmy, veřejné organizace apod.) a jejich role v generování nových myšlenek a různorodosti. Druhou dimenzí je výzkum sítí. Relativně pevné sítě jsou příznačné např. pro upadající klastry, zatímco klastry, které nově vznikají se mohou vyznačovat sítěmi s nízkou stabilitou (Ter Wal and Boschma 2009, Grabher 1993). Konečně třetí dimenzí je analýza institucionálního kontextu, ve kterém klastr působí, tj. kulturní kontext, vzorce chování aktérů, ale i např. systém podpory za strany veřejného sektoru (převzato z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Název projektu: Cluster life cycles – the role of actors, networks and institutions in emerging, growing, declining and renewing clusters (Životní cyklus klastrů - role aktérů, sítí a institucí při vzniku, růstu, úpadku a znovuoživení klastrů)

Poskytovatel: European Science Foundation, Grantová agentura České republiky

Doba trvání: 7/2011 – 7/2013

Domovský web projektu: http://www.cluster-life-cycles.eu/home.html

Řešitelský tým:

Leader projektu – University of Kiel, Department of Geography
Professor Robert Hassink

Hlavní řešitelé projektu:
Vienna University of Economics and BusinessInstitute of Regional Development and Environment
Professor Franz Tödtling

Lund UniversityDepartment of Social and Economic Geography, CIRCLE (Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy)
Professor Bjørn T. Asheim

Université de Neuchâtel, Institut de recherches économiques et régionales (IRER), Research Group in Territorial Economy
Dr. Olivier Crevoisier

University of Adger, Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Working Life and Innovation
Professor Arne Isaksen

Přidružení partneři:

Institute of Geography of the University of Hamburg
Centre for Regional and Innovation Economics at the University of Bremen

Hlavním řešitelem za Českou republiku v tomto projektu je doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. a dalšími řešiteli pak prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. a Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. V rámci týmu Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se na projektu dále částečně podílí i Mgr. Ondřej Slach, přičemž pozornost se bude zaměřovat na automobilový klastr v Moravskoslezském kraji.