[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Studentská grantová soutěž 2016 - Městský marketing

Studentská grantová soutěž 2016

SGS 2016 - Adaptabilita průmyslových měst a regionů

Navrhovatel: Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 

Navrhovaný výzkumný projekt se soustřeôval na analýzu a explanaci přizpůsobivosti územních celků na různých prostorových úrovních a změny v jejich vnitřní a vnější struktuře. Výzkum se skládal z 6 dílčích případových studií, které se soustředily na dvě různé hierarchické úrovně, kterými jsou úroveň lokální (mezo) a regionální (makro). Právě propojení těchto dvou různých úrovní lze považovat v rámci geografického výzkumu za hlavní silnou stránku výzkumu. Součástí výzkumu byla také analýza motivací a mocenských disbalancí, čímž došlo k propojení s výzkumem governance z předešlých let. Komparace výsledků případových studií v kontextu teorie umožnila identifikaci struktur a změn v návaznosti na adaptabilitu průmyslových měst a regionů. 

Seznam dílčích výzkumů a řešitelů:

Lokální úroveň:

  • Governance a politika rozvoje vnitřních měst - Mgr. Martina Nesvadbová 
  • Governance regenerace průmyslových brownfields skrze kulturu – Bc. Vojtěch Bosák 
  • Proměny městských center a jejich adaptabilita na změny ve struktuře služeb - Bc. Alexandr Nováček
  • Typologie přírodního a kulturního dědictví v kontextu rozvoje měst - Bc. Pavla Šafránová

Regionální úroveň:

  • Odolnost českých a slovenských nemetropolitních regionů - Bc. Adam Pavlík 
  • Ekonomické faktory smršťování měst v Česku - Bc. Vendula Reichová