[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Studentská grantová soutěž 2017 - Městský marketing

Studentská grantová soutěž 2017

SGS 2017 - Role služeb v rozvoji průmyslových měst a regionů

Navrhovatel: RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 

Výzkumný projekt se soustředíl na zhodnocení významu služeb (zejména znalostně náročných) pro rozvoj a adaptabilitu českých měst a regionů, které lze z evropského pohledu považovat za vysoce industrializované. Služby mají obecně zásadní přínos pro konkurenceschopnost měst/regionů (včetně těch průmyslových) – např. zvyšují atraktivitu městských center, vytvářejí vysokou přidanou hodnotu a intenzivní lokální dodavatelské vazby, poskytují expertízy výrobním firmám, přispívají k dynamice vzniku a šíření inovací v regionech a v období ekonomických otřesů stabilizují lokální trhy práce. Výzkum navazuje na empirické výsledky předchozího projektu SGS 2016, ve kterém se řešitelé zabývali ekonomickou výkonností a adaptabilitou středoevropských průmyslových měst. V předběžných testech byly zjištěny slabě negativní efekty specializace na znalostně náročné služby na regionální ekonomickou výkonnost a adaptabilitu, což je v rozporu s převažujícími teoretickými východisky. Řešitelé s využitím prostorových regresních modelů dále testovali uvedené vztahy, přičemž výsledky doplnili o detailní případové studie firem v sektoru služeb.

Seznam dílčích výzkumů a řešitelů:

Lokální úroveň:

  • Efektivita strategií samospráv českých měst v atrakci znalostně náročných služeb - Mgr. Vojtěch Bosák
  • Proměna služeb v jádru města Ostravy a jeho adaptabilita na změny v místních podmínkách - Mgr. Alexandr Nováček 
  • Dočasné užívání (temporary use) prázdných prostor jako možnost pro inovace místní úrovně Bc. Markéta Kirmanová 
  • Smršťující se Ostrava - Bc. Blanka Pohorská, DiS. 

Regionální úroveň:

  • Význam znalostně náročných služeb pro adaptabilitu odvětvově specializovaných českých nemetropolitních regionů - Mgr. Adam Pavlík 
  • Rozmístění znalostně náročných služeb v Evropské unii - Mgr. Vendula Reichová