[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
NET Regio - Městský marketing

NET Regio

Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou.

Projekt NetRegio (CZ.1.07/2.4.00/17.0132) unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum městského a regionálního marketingu - OU, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro regionální rozvoj - MU a Středisko regionálních a správních věd - VŠE). Aplikační sféra je v rámci projektu zastoupena dvěma respektovanými partnery (statutární město Ústí n L,Český statistický úřad).

Významná část projektu je zaměřena prohloubení vazeb mezi těmito institucemi výzkumu a zároveň jejich napojení na aplikační sféru prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi prostředím výzkumu inovativních konceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití a to zejména s cílem transferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení participujících center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

Konference a semináře: 

V rámci projektu „Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou“ (NET Regio) proběhne komunikační workshop „Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje“. Cílem komunikačního workshopu je prostřednictvím odborné a kultivované diskuse rozvíjet a  formulovat potencionální rozvojové trendy tohoto regionu, nicméně diskuze bude otevřena celé řadě dalších témat a problémů. Workshop se uskuteční ve středu  20.9.2012 od 9,00 do 16,00 v budově Clarion Congress Hotelu Ostrava ( Zkrácená 2703/84, 70030 Ostrava-Zábřeh). 

Workshop SHRINKING CITIES NETWORKING:

V rámci stáže konané od 10.6 do 15. 6. 2012 na půdě University of Birmingham v rámci projektu NETregio se Mgr. Ondřej Slach zúčastnil pracovního workshopu pod názvem SHRINKING CITIES NETWORKING. Tato akce byla pořádána, Centre for Urban and Regional Studies (CURS) institucionálně patřícího pod School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham. Samotné CURS patří k předním mezinárodním centrům pro výzkum, výuku a poradenství socioekonomických prostorových aspektů rozvoje teritoriálních jednotek, což zahrnuje agendy v oblasti bydlení, regenerace, ekonomického rozvoje a governance. Workshopu se zúčastnilo okolo 25 expertů z více než 8 zemí. Akce započala v 10:00 a v první část byla věnována krátkým vstupním referátům zúčastněných expertů, následovala diskuze kolem kulatých stolů strukturovaná dle témat definovaných na základě předchozích debat.

Tematická strukturace zahrnovala:

  • Small cities – resilience- sustainability 
  • Power/governance – public services & social resources - economic development 
  • Theory, Data, and Methodology 

Mgr. Ondřej Slach se zúčastnil druhého z uvedených kulatých stolů, kde mimo jiné zdůrazňoval význam specifického post-socialistického kontextu tzn. kontextuálních varieties of capitalism odrážejících se například v jiné roli formálních či neformálních institucích ovlivněných path-dependency. Závěrečná shrnutí jednotlivých tematických skupin byla konzultována prostřednictvím videokonference se zástupci Metropolitan Institute z Virginia Polytechnic Institute and State University (např. professor Joe Schilling). V poslední části byla ustanovena A New Initiative on Urban Shrinkage, Adaptation, and Resilience, které se Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, respektive CMRM stalo součástí.

 

net-regio-opvk-2.jpg