[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice - Městský marketing

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice

 

Cílem projektu je poskytnout českým městům prakticky aplikovatelný soubor informaci a poznatků pro účinné intervence na poli revitalizace městských center a vybraných veřejných prostorů, které přispějí k posílení jejich atraktivity a konkurenční schopnosti, zvláště vůči obchodním centrům na okrajích měst. Provedeme kritickou analýzu zahraničních zkušeností (příklady dobré praxe), identifikujeme klíčové problémy a zhodnotíme aktuální trendy ovlivňující centra měst v ČR (v mezinárodní perspektivě). Na základě těchto poznatků vytvoříme strategie revitalizace pro 5 vybraných měst a navrhneme certifikovanou metodiku, která bude návodem, jak takové strategie vytvářet a evaluovat a jak řešit klíčové problémy.

Tento projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA (číslo grantu TL01000498).

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. (ZČÚ Plzeň)

Řešitelé za CMRM:

  • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
  • Mgr. Alexandr Nováček
  • Mgr. Vojtěch Bosák