[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
SHRINK SMART - Městský marketing

SHRINK SMART

Hlavním cílem projektu SHRINK SMART („inteligentní smršťování“) je studovat úlohu politiky a systémů vládnutí (tzv. governance) v různých typech „smršťujících“ (tzv. shrinking) se městských regionů. Projekt je založen na komparativních případových studií sedmi městských regionů z celé Evropy, a zejména znevýhodněných regionů ve Východní Střední Evropě a Jižní Evropě. Jedná se o městské regiony se zápornou demografickou bilancí a spíše nepříznivým socioekonomickým vývojem: Lipsko-Halle,/Německo, Liverpool/Velká Británie, Genoa/Itálie, Sosnowiec-Bytom/Polsko, Ostrava/Česká republika, Temešvár/Rumunsko, Doněck-Makijiwka/Ukrajina). Smršťování měst (shrinkage) se stává normálním jevem v celé řadě měst, a to nejen v Evropě a je nezbytné na tento jev reagovat vytvářením nových organizačních struktur a koncipováním politik. Město Ostrava může popřípadě v rámci tohoto projektu posloužit jako příklad města, které se relativně dobře již delší dobu vyrovnává s úbytkem obyvatel způsobeným různými faktory (např. deindustrializace, suburbanizace, brain drain aj.).

Případové studie budou sloužit jednak jako východisko pro analýzu rozdílných trajektorií „smršťování“ (specifických cest a průběhů smršťování), a jednak poslouží rovněž jako východisko pro porozumění hlavním úkolům městského plánování v takovýchto městech, jakož i k vypracování alternativ řízení rozvoje měst. Nejprve budou identifikovány dopady „smršťování“, způsobené de-populačními trendy, na úrovni měst a regionů. Výsledky budou zpracovány v komparativní perspektivě a diskutovány se zástupci měst a regionů. Dále budou analyzovány vztahy mezi stávajícími lokálními institucionálními strukturami a způsoby politických rozhodnutí na straně jedné, a dopady „smršťování“ v daném teritoriu na straně druhé. V rámci této analýzy bude věnována hlavní pozornost strategiím a nástrojům aplikovaným v zájmových městech, jakož i vztahům mezi privátním a soukromým sektorem včetně institucionálních vazeb na rozdílných hierarchických úrovních. Ve výsledku budou identifikovány specifické vývojové trajektorie procesu „smršťování“ v Evropě, na jejichž základě budou formulovány praktické implikace pro městskou politiku s přihlédnutím k regionálním specifikům. Součástí výsledků výzkumu bude široká baterie politických opatření a nástrojů pro lokální aktéry činné v oblasti městského plánování a rozvoje.

Název projektu: SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context

Zadavatel výzkumného projektu: Evropská komise

Výzkumný program: 7. Rámcový program pro vědu a výzkum (Regional and social cohesion - Regional development challenges in an evolving international context)

Doba trvání: 5/2009 - 4/2012

Domovský web projektu: http://www.shrinksmart.ufz.de/

Řešitelé projektu:

Na řešení projektu se podílí celkem osm univerzit a výzkumných institucí, jmenovitě:

 1. Project Leader - Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig
  Prof. Dr. Dieter Rink – vedoucí řešitelského týmu
  Dr. Matthias Bernt
  Dr. Annegret Haase

 2. Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum městského a regionálního managementu
  Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
  Mgr. Ondřej Slach

Dalšími partnery projektu jsou níže uvedené univerzity zastoupená svými výzkumnými pracovníky:

 1. John-Moores-University Liverpool
  Prof. Chris Couch

 2. Silesian University Katowice
  Prof. Dr. Jerzy Runge
  Dr. Robert Krzysztofik

 3. University of Nottingham School of Geography
  Dr. Vlad Mykhnenko

 4. University La Sapienza, Roma
  Prof. Paolo Calza Bini

 5. West University of Timisoara
  Dr. Bogdan Nadolu
  Dr. Dan Luches
  Dr. Melinda Dinca

 6. Industrial Economics Institute Donetsk, Ukrainian Academy of Science
  Prof. Larysa Kuz’menko
  Dr. Dmytro Medvedev

Publikace:

RINK, D., COUCH, C., HAASE, A., KRZYSZTOFIK, R., NADOLU, B., RUMPEL, P. (2014). The governance of urban shrinkage in cities of post-socialist Europe: policies, strategies and actors. Urban Research & Practice, vol. 7, no. 3, p. 258-277.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2014): Shrinking cities in central Europe. In: Herrschel, T., Dostál, P., Raška, P., Koutský, J. (eds.): Transitions in Regional Science – Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, pp. 142-155.

RUMPEL, P., SLACH, O., SIWEK, T., STRYJAKIEWICZ, T., JAROSZEWSKA, E., MARCINCZAK, S. (2014): Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 9-15.

RUMPEL, P., SIWEK, T., SLACH, O. (2014): Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem? In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p.  61-67.

GROSSMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RINK, RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., VIOLANTE, A. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten. In: Berger, P.A.et al. (eds.) Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie.Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 89-115.

GROSSMANN, K., A. HAASE, T. ARNDT, C. CORTESE, P. RUMPEL, D. RINK, O. SLACH, I. TICHA, VIOLANTE, A. (2013): How Urban shrinkage impacts on patterns of socio-spatial segregation: The cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In:  Yeakey, C.C., Sanders, V., Wells, A., (eds.): Urban Ills: Post Recession Complexities to Urban Living in Global Contexts, New York, London: Lexington Books, pp. 241-268.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2013): Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava. E+M Ekonomie a Management, vol. 11, no. 2, p. 113-127.

MARKOVÁ, B., SLACH, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia, vol. 10, no. 4, p. 127-142.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance of shrinkage of the city of Ostrava. Praha: European Science and Art Publishing, pp. 258.

shrinkage_ostrava.jpg

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Je Ostrava smršťujícím se městem?. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, p. 859-878.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu. In: Koustký, J., Raška, P. (eds.): Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, p. 63-74

RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., CORTESE, C., VIOLANTE, A., CALZA BINI, P., HAASE, Annegret,H., MYKHNENKO, V., NADOLU, B., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSTOFIK, R. (2012): Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2011): Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.) Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava:  Ostravská univerzita, str. 280-285.

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I. (2011): Governance of economic development and inner city regeneration: the case of Ostrava city region. Research report of work package 5 in the Framework of Shrink Smart project (7th FP), Submitted to European Commisssion on 30th April, 2011. 65 pages.

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., BEDNÁŘ, P. (2010): Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. p. 61.

Prezentace na konferencích:

24.2-28.2. 2012: Rumpel, P. The Growth Strategy of the Shrinking City of Ostrava.. New York: AAG Association of American Geographers.

28.6-2.7. 2011: Rumpel, P., Slach, O. Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. Seoul

31.8.-2.9.2011: Rumpel, P., Slach, O. Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.. London: Royal Geographical Society.