[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých prům. regionech - Městský marketing

Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých prům. regionech

Staré průmyslové regiony ve střední Evropě a v Česku procházejí dramatickými procesy transformace a restrukturalizace v podmínkách globalizace. Čelí přitom silné externí konkurenci jiných podobných průmyslových regionů, což vede k ekonomickému úpadku. Tyto regiony také trpí vlivem působení endogenních bariér rozvoje, které je možno označit teoretickými koncepty jako jsou například negativní závislost na předchozí vývojové trajektorii, uzamčení či neadekvátní ekonomická governance. Hlavním cílem výzkumného projektu je poznat hlavní faktory a hybné síly ovlivňující dlouhodobý vývoj trajektorií tradičních odvětví. Rovněž chceme identifikovat diferencující vliv governance, aktérů, leaderů, institucí a jimi realizovaných politik, které mohou determinovat vývoj trajektorií vybraných signifikantních odvětví. Pro naplnění výzkumu využijeme kombinaci kvantitativních a kvalitativních přístupů a metod. Teoretickým přínosem bude kritická reflexe konceptů, jako jsou funkční, kognitivní a politické uzamčení apod. Praktickým přínosem bude formulace doporučení pro politiku. 

Tento projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (číslo grantu 18-11299S).

Řešitelé za OU:

doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Řešitelé UJEP:

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Výstupy:

2019

SLACH, O., BOSÁK, V., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2019): Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainability, vol. 11, no 15, p. 1-22.

ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. (2019): Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. European Planning Studies, vol. 27, no. 11, p. 2288–2311

BOSÁK, V., SLACH, O., NOVÁČEK, A., KRTIČKA, L. (2019): Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation. European Planning Studies, https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1642853

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 67, no. 3, 239-257.

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J. (2018): Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 318-324.