[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Publikace - Městský marketing

Publikace

2019

SLACH, O., BOSÁK, V., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2019): Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainability, vol. 11, no 15, p. 1-22.

ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. (2019): Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. European Planning Studies, vol. 27, no. 11, p. 2288–2311.

BOSÁK, V., SLACH, O., NOVÁČEK, A., KRTIČKA, L. (2019): Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation. European Planning Studies, https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1642853

ŽENKA, J., SLACH, O. (2019): How do various types of non-metropolitan regions react to economic shocks?. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 338(1).

2018

HÝLLOVÁ, L., SLACH, O. (2018): The Smart City is landing! On the geography of policy mobility. GeoScape, vol. 12, no. 2, 124–133.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 67, no. 3, 239-257.

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

KLUSÁČEK, P., ALEXANDRESCU, F., OSMAN, R., MALÝ, J., KUNC, J., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., HAVLÍČEK, M., KREJČÍ, T., MARTINÁT, S., SKOKANOVÁ, H. A TROJAN, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 73, p. 29-39. 

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J. (2018): Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 318-324.

ŽENKA, J., IVAN, I., HASMAN, J., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V. A PAVLÍK, A. (2018): Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7. 

SLACH, O., BOSÁK, V., ŽENKA, J. A PAVLÍK, A. (2018): Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 104-133. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.

NOVÁČEK, A., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 124-145. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., IVAN, I. A ŽENKA, J. (2018): Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 146-167. ISBN 978-80-87264-73-7.

HAVRLANT, J., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., REICHOVÁ, V. (2018): Služby v geografickém pohledu: úvodní diskuse. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 11-25. ISBN 978-80-87264-73-7.

2017

ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, vol. 122, no. 3, p. 281–309.

ŽENKA, J., SLACH, O., HLAVÁČEK, P. (2017): Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis, vol. 69, no. 2, p. 129-144.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small postcommunist economy. Journal of the Knowledge Economy. vol. 8, no. 2, p. 385–406.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, pp. 201-226.

ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape, vol. 11, no.1, p. 25-40.

SLACH, O., NOVÁČEK, A. (2017): Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. URBACT-Česká republika [online], p. 1-6.

2016

ŽENKA J., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied geography, vol. 71, p. 83-94.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2016): Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 235-246.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2016):  Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy. In: Závodná, M. (ed.): Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava: Ostravská Univerzitap. 85-99. 

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L., PAVLÍK, A. (2016): Regionální produktivita práce v českém zemědělství. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 628-6355.

ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. (2016): Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 522-528

SLACH, O., ANTOŠÍKOVÁ, L. (2016): Fenomén Stodolní. Smart cities. p. 1-3.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. (2016): Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: Inspektor, I. (eds.) GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost. VŠB - Technická univerzita Ostrava, p. 1-8.

2015

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2015): Value creation and value capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A (accepted)

ŽENKA J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L., SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the  Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 23, no. 4, p. 14–25.

MÁCHA, P., DROBÍK, T., ŠUMBEROVÁ, M., ŽENKA, J., TENZIN, E., ŠPIRKOVÁ, P. (2015): Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie, vol.,120, no. 4, p. 564–584.

IVAN , I., RAABOVÁ, T., SLACH, O., ŽÁKOVÁ, E. (2015): Kulturní a kreativní průmysly v Brně a v Ostravě: Specializovaná mapa s odborným obsahem. Institut umění − Divadelní ústav, Praha. 66 pp.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., SOPKULIAK, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape, vol. 9, no. 1, p. 1–16.

SLACH, O., JEŽEK, J. (2015): The State of the Art of Planning in Europe - Czechia. disP - The Planning Review. vol. 51, no. 1, p. 28-29.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, vol. 69, no. 2, p. 67-79.

SLACH, O., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 27-55.

SLACH, O., BOSÁK, V., RUMPEL, P. (2015): Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 179-194.

KOUTSKÝ , J., HLAVÁČEK , P., SLACH, O., ŽENKA, J. (2015): Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: Nijkamp, P. et al. (eds.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, p. 432-441.

2014

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., CSANK, P. (2014): Regional Competitiveness in Central European Countries: In Search of a Useful Conceptual Framework. European Planning Studies,vol. 22, no. 1, p. 164-183.

RINK, D., COUCH, C., HAASE, A., KRZYSZTOFIK, R., NADOLU, B., RUMPEL, P. (2014). The governance of urban shrinkage in cities of post-socialist Europe: policies, strategies and actors. Urban Research & Practice, vol. 7, no. 3, p. 258-277.

SLACH, O., MARKOVÁ, B., IVAN, I., ŽENKA, J. et al. (2014): Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 186 pp.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2014): Shrinking cities in central Europe. In: Herrschel, T., Dostál, P., Raška, P., Koutský, J. (eds.): Transitions in Regional Science – Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, pp. 142-155.

GROSSMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RINK, RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., VIOLANTE, A. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten. In: Berger, P.A. et al. (eds.): Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie.Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 89-115.

MARKOVÁ, B. (2014):  Creative Clusters in the Czech Republic—Strategy for Local Development or Fashionable Concept?. Moravian Geographical Reports, vol. 22, no. 1, p. 44-50.

RUMPEL, P., SLACH, O., SIWEK, T., STRYJAKIEWICZ, T., JAROSZEWSKA, E., MARCINCZAK, S. (2014): Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 9-15.

RUMPEL, P., SIWEK, T., SLACH, O. (2014): Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem? In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p.  61-67.

ŽENKA, J., LAŠ, L. (2014): Mezinárodní konference: Politické Faktory ekonomického růstu a regionálního rozvoje v tranzitivních ekonomikách. Politické vedy, vol.  3, p. 247-250.

2013

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2013): Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998-2008. Geografie. Sborník České geografické společnosti. vol. 118, no. 2, p. 116-137.

SLACH, O., BORUTA, T., KOUTSKÝ, J., BEDNÁŘ, P. (2013): Stodolní ulice à Ostrava: un exemple de régénération du centre d’une ville post-socialiste en République tchèque. Naissance d’un quartier culturel ou d’un espace de consommation?. Territoire en Mouvement. 2013, vol. 17, p. 52-72.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2013): Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Krtička. L., Ženka, J. (eds.): Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 19-22.

SLACH, O., KOUTSKÝ , J., NOVOTNÝ, J., ŽENKA, J. (2013): Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management, vol. 16, no. 4, p. 14-29.

MARKOVÁ, B., SLACH, O., HEČKOVÁ ,M. (2013): Továrny na sny: Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Praha: Triangl, pp. 68.

MARKOVÁ, B., SLACH, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia, vol. 10, no. 4, p. 127-142.

KRTIČKA, L., ŽENKA, J.(2013): Introduction. Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 6-8.

RUMPEL, P., SKOKAN, K., HÖGLINGER, Ch., TÖDTLING, F., GRILLITSCH, M. Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions.: A comparison of software firms in Moravia Silesia and Upper Austria.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, sv. 20, s. 188-205. [published: first on-line 19.12.2011].

RUMPEL, P., SKOKAN, K., CHLÁDEK, P., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, sv. 20, s. 275-294. [published: on-line first 14.12.2011].

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2013): Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava. E+M Ekonomie a Management, vol. 11, no. 2, p. 113-127.

GROSSMANN, K., A. HAASE, T. ARNDT, C. CORTESE, P. RUMPEL, D. RINK, O. SLACH, I. TICHA, VIOLANTE, A. (2013): How Urban shrinkage impacts on patterns of socio-spatial segregation: The cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In:  Yeakey, C.C., Sanders, V., Wells, A., (eds.): Urban Ills: Post Recession Complexities to Urban Living in Global Contexts, New York, London: Lexington Books, pp. 241-268.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2013): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum. pp. 181.

2012

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů (identifikační kód: 08-ÚÚR-123-2012/01-WD-35-07-1)

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu. In: Koustký, J., Raška, P. (eds.): Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, p. 63-74.

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., OLŠOVÁ, P., HLAVÁČEK, P., TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroje posilování regionální odolnosti a adaptability (identifikační kód: 10-ÚÚR-174-2012/01-WD-61-07-1)

SLACH, O., BORUTA, T. (2012): What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae, vol. 31, no. 4, p. 99-112.

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., VRÁBLÍK, P. (2012): Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Studia Oecologica, vol. 6, no. 2,p. 26-35.

TICHÁ, I., NOVÁK, D. W. (2012): Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko. vol. 55, p. 27-31.

ŽENKA, J., KOFROŇ, J. (2012): Metodologie výzkumu v sociální geografii - případové studie. Ostrava: Ostravská univerzita. pp. 93.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Je Ostrava smršťujícím se městem?. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, p. 859-878.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance of shrinkage of the city of Ostrava. Praha: European Science and Art Publishing, pp. 258.

RUMPEL, P., SLACH, O., ŠŇUPÍKOVÁ, R., MARKOVÁ, B. (2012): Marketingové koncepty rozvoje měst.  Praha: European Science and Art Publishing, pp. 140.

MARKOVÁ, B., BORUTA, T. (2012): The potential of cultural events in the peripheral rural Jesenicko region. Acta Universitatis Carolinae Geographica, vol. 47, no. 2, p. 45-52.

RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., CORTESE, C., VIOLANTE, A., CALZA BINI, P., HAASE, Annegret,H., MYKHNENKO, V., NADOLU, B., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSTOFIK, R. (2012): Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy.

2011

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. (2011): Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In:  Reicher, Ch., Niemann, L.,  Uttke, A. (eds.): Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. Essen: Klartext Verlag, s. 210-220.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O., BORUTA, T. (2011): Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.) The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p 166-173.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P., ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 244.

RUMPEL, P., BLAŽEK, J., SKOKAN, K., ŽÍŽALOVÁ, P. Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come From? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava.. EUROPEAN PLANNING STUDIES. 2011, roč. 19, sv. 19, s. 1277-1303. [český název: Odkud pocházejí znalosti pro znalostně intenzivní odvětví? Případová studie biotechnologie v Praze a ICT v Ostravě.].

RUMPEL, P., SLACH, O. (2011): Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.): The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p. 280-285.

2010

RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. (2010): Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: P. Benneworth et al. (eds.) The Regeneration of Image in Old Industrial Regions: Agents of Change and Changing Agents,  Göttingen: Cuvillier Verlag, pp. 89-114.

SLACH, O., BORUTA, T., MARKOVÁ, B. (2010): Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities, vol. 3, no. 1, p. 34-47.

HAVRLANT, J. (2010): The recreational potential of the Jeseníky region (Czech Republic) and the influence of soft factors on its development. Moravian Geographical Reports, vol.  18 no. 1, p. 23-37.

BORUTA, T., SLACH, O. (2010): Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, p. 606-610.

ŽENKA, J. The 2008-2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2010, sv. 3, s. 349-365.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. vol. 277, p. 18-19.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2010): A Bright Future The Dark Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. Berlin: JOVIS Verlag, pp. 96-103.

HAVRLANT, J. (2010): Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska. Zpravodaj hnědé uhlí, vol. 10, no. 2, p. 32 – 38.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, vol. 8, no. 4, p. 30-46.

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., BEDNÁŘ, P. (2010): Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic.

2009

RUMPEL, P., BORUTA, T., NOVÁK, D. W. (2009): Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2009): Využití konceptu ?creative class? v rozvoji území - základní východiska a kritika. Liberec: TU Liberec, 2009.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2009): City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy, vol, 9, no. 2, p. 123-132.

SLACH, O., BORUTA T., RUMPEL, P. (2009): Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia, vol. 3, no. 2, p. 38-44.

2008

RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2008): Měkké faktory regionálního rozvoje. Ostrava: Repronis. pp. 181.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2008): Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, p. 15-24.

SLACH, O., BORUTA, T. (2008): Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, p. 77-84.

SLACH, O, (2008): Kreatívní odvětví a jejich prostorová organizace. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove,

NOVÁK, D. W. (2008): Organizační formy managementu rozvoje venkova na příkladu vybraných irských regionů. XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, p. 380-386.

SLACH, O. (2008): Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?. Geografické informácie, vol. 12, p. 323-327.

2007

RUMPEL, P., SIWEK, T. (2008): Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfanteg,  vol. 39, p. 77-90. .

RUMPEL, P. a kol. (2007): Geografické aspekty evropské integrace.Ostrava: Oftis Ostrava,

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, p. 97-104.

NOVÁK, D. W. (2007): Inovační potenciál venkova - teorie a praktické příklady. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita, p. 89-93.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2007): Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, p. 7-22.

BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Město jako produkt. Trend Marketing, vol. 3, no. 3, p. 22-22.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2007): Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). In: SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O. (2007): Inovativní koncepty v městském rozvoji. In: Česká geografie ve Středoevropském prostoru XXI. Sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, p. 239-245.

SLACH, O. (2007): Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu. In: Inovace v rozvoji měst, obcí a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, p. 101-108.

JEŽEK, J., RUMPEL, P., SLACH, O. (2007): Marketingový management obcí, měst a regionů: manuál pro potřeby praxe. Ostrava: Repronis, pp. 131. 

SKOKAN, K., RUMPEL, P. (2007): Constructing regional advantage. Does it matter for Czech regions?. Econ 07. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, p. 187-194.