[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Vojtěch Bosák - Městský marketing

Mgr. Vojtěch Bosák

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

Book chapters / Kapitoly v knize

ŽENKA, J., IVAN, I., HASMAN, J., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V. A PAVLÍK, A. (2018): Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7. 

SLACH, O., BOSÁK, V., ŽENKA, J. A PAVLÍK, A. (2018): Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 104-133. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., BOSÁK, V., RUMPEL, P. (2015): Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 179-194.

Others / Jiné

BOSÁK, V. (2016): Role kultury v regeneraci brownfields: případová studie Dolu Hlubina v Ostravě. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva, České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 64-72. 

BOSÁK, V. (2016): Role kultury v regeneraci brownfields: případová studie Dolní oblasti Vítkovic. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. pp. 127.

BOSÁK, V. (2014): Veřejný prostor ve městech v geografické perspektivě. Bakalářská práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. pp. 55.

Conferences / konference

(27-29.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.

(10-11.8, 2016) BOSÁK, V., NOVÁČEK, A. The role of culture in brownfields regeneration: A case study of Hlubina Mine in Ostrava. InduCult2.0 – Scientific Workshop. Conceptualising Industrial Culture. Graz: Karl-Franzens-Universität Graz. (SGS09/PřF/2016 Adaptabilita průmyslových měst a regionů).