[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Luděk Krtička - Městský marketing

Mgr. Luděk Krtička

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

ŽENKA, J., SLACH, O., KRTIČKA, L. A ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, vol. 71, p. 83-94. ISSN 0143-6228.

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L. A SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 23, p. 14-25. ISSN 1210-8812.

KRTIČKA, L., TOMČÍKOVÁ, I. A RAKYTOVÁ, I. (2015): Zmena štruktúry krajiny v priestore v zaťaženom cestovným ruchom na príklade rekreačného strediska Demänovská Dolina - Jasná. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2015, vol. 59, p. 83-96. ISSN 1338-6034.

HAVRLANT, J. A KRTIČKA, L. (2014): Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic). Environmental & Socio-economic Studies. 2014, vol. 2, p. 1-12. ISSN 2354-0079.

Book chapters / Kapitoly v knize

ŽENKA, J., IVAN, I., HASMAN, J., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V. A PAVLÍK, A. (2018): Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7. 

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.

NOVÁČEK, A., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 124-145. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., IVAN, I. A ŽENKA, J. (2018): Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 146-167. ISBN 978-80-87264-73-7.

HAVRLANT, J., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.

MÁCHA, P. A KRTIČKA, L. (2016): Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In: Criteria for the Use of Exonyms 2015-05-14 Zagreb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, p. 99-114. ISBN 9783830089469.

KRTIČKA, L., NOWAK, K. A SIWEK, T. (2015): Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, p. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.

SIWEK, T. A KRTIČKA, L. (2015): Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, p. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.

TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. A KRTIČKA, L. (2014): Secondary landscape structure changes in the demanova valley (low tatras national park) depending on development of tourism and possible scenarios of structure changes to 2022. In: Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 633-640. ISBN 978-619-7105-18-6.

Others / Jiné

KRTIČKA, L. (2018) Příprava mapových podkladů 2018 [Workshop]. Velké Karlovice, Česká republika.

AUBRECHTOVÁ, T., KRTIČKA, L., RUMAN, S., GALIA, T., ŠKARPICH, V., SLACH, O., MÁCHA, P., MÜHR , T., ZAPLETAL, M., BARANOVÁ, M., PAVKA, P., HRADECKÝ, J., MISIAČEK, R., GREGOR, F., TROJÁČKOVÁ, L., BIRKLEN, P., FRÉLICH, Z. A ŠKARKOVÁ, P. (2017): Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

MÁCHA, P. A KRTIČKA, L. (2017): Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d'ethnologie, vol. 76, p. 36-62. ISSN 1211-8117.

KRTIČKA, L. (2017): Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

SLACH, O., KRTIČKA, L. A RUMPEL, P. (2017): Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung.

KRTIČKA, L. (2017): Průsečík 50. rovnoběžky a 17. poledníku v Rapotíně. Podesní. , vol. 21, p. 3-5.

KRTIČKA, L., BEDNAŘÍK, L. A LANGR, J. (2017): Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017): překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS. 2017.

KRTIČKA, L., DUŠEK, R., MIKLÍN, J., RUMAN, S., VELEŠÍK, M., LENART, J. A KALOČ, M. (2016): Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, Česká republika.

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L. A PAVLÍK, A. (2016): Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L. A PAVLÍK, A. (2016): Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.

KRTIČKA, L., LENHART, Z., LANGR, J. A HAVLŮJ, F. (2015): Mapový portál ČSOS: Evidence a archivace map v novém kabátě. Orientační běh - časopis orientačních sportů, p. 16-19. ISSN 1803-7496.

MÁCHA, P., KRTIČKA, L. A DAVID, J. (2015): Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel.

KRTIČKA, L. (2014): Korálové útesy a atoly na mapách. Geografické rozhledy. vol. 24, p. 11-13. ISSN 1210-3004.

 

Conferences / konference 

ADAMEC, M., POPELKOVÁ, R., DUŠEK, R. A KRTIČKA, L. (2017): GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika.

KRTIČKA, L. A SKYVOVÁ, K. (2017): Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

KRTIČKA, L. (2017): Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017. Bratislava. 

ADAMEC, M., DUŠEK, R., POPELKOVÁ, R., MULKOVÁ, M. A KRTIČKA, L. (2016): GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika.

KRTIČKA, L. (2016): Orienteering maps as a part of national heritage - the Czech case. In: 17. International Conference on Orienteering Mapping. Strömstad: International Orienteering Federation.

KRTIČKA, L., LANGR, J., LENHART, Z. A HAVLŮJ, F. (2015): Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty. In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

KRTIČKA, L. A MÁCHA, P. (2014): Názvy míst - mapový portál pro mapování a evidenci toponym. In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

KRTIČKA, L., TOMČÍKOVÁ, I. A RAKYTOVÁ, I. (2014): Zmena druhotnej krajinnej štruktúry v krajine zaťazenej cestovným ruchom na priklade rekreacneho priestoru Demanova Valley - Jasná (severna strana). In: Konferencia pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry regionálnej geografie a voľby vedenia SGS. Bratislava: Univerzita Komenského.

KRTIČKA, L., TOMČÍKOVÁ, I. A RAKYTOVÁ, I. (2014): Zmeny štruktúry krajiny v chránenom území intenzívne zaťaženom cestovným ruchom (modelové územie Demänovská dolina). In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.