[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Blanka Marková - Městský marketing

Mgr. Blanka Marková

Emeritní členka CMRM

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

MARKOVÁ, B. (2014): Creative Clusters in the Czech Republic - Strategy for Local Development or Fashionable Concept?. Moravian Geographical Reports, vol. 22, no. 1, p. 44-50.

MARKOVÁ, B., SLACH, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia, vol. 10, no. 4, p. 127-142.

MARKOVÁ, B., BORUTA, T. (2012): The Potential of Cultural Events in the Peripheral Rural Jesenicko Region. AUC Geographica, no. 47, p. 45-52.

SLACH, O., BORUTA, T., MARKOVÁ, B. (2010): Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities, vol. 3, no. 1, p. 34-47.

Books / Knihy

MARKOVÁ, B., SLACH, O., HEČKOVÁ, M. (2013): Továrny na sny: Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Praha: Triangl, pp. 68.

RUMPEL, P., SLACH, O., ŠŇUPÍKOVÁ, R., MARKOVÁ, B. (2012): Marketingové koncepty rozvoje měst.  Praha: European Science and Art Publishing, pp. 140.

MARKOVÁ, B., ŽAROŠSKÁ, M., ŽÁKOVÁ, E. (2012): Podpora kultury z Evropské unie. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 1. vydání. ISBN 978-80-7008-285-0.

Book chapters / Kapitoly v knize

MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. (2014): The economic crisis impact on the social policy of Ostrava City. In  Silva, C.N., Buček, J. (eds.): Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. 1. vyd. Farnham: Ashgate, pp. 171-180. ISBN 978-1-4724-3243-8.

MARKOVÁ, B. ŠOBÁŇOVÁ, P., TICHÁ, I. (2014): Evropské hlavní město kultury nástrojem regenerace brownfieldů - příklady kulturních center ve městech Linec 2009, Košice 2013 a Plzeň 2015. Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, pp. 77-82. ISBN 978-80-87504-23-9.

MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. (2013): Studentské návrhy na regeneraci brownfieldu Hrušov v pracech studentů Ostravské univerzity. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. První vydání. vyd. Ostrava: European Science and Art Publishing, s. 124-129. 1. vydání. ISBN 978-80-87504-22-2.

MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. (2012): Governance v procesu regenerace brownfields s aplikací na areál Dolu Alexandr. In Vojvodíková, B. (eds.): Brownfieldy – souvislosti a příležitosti. Professional Publishing, pp. 31-37, ISBN 978-80-7431-089-8.

MARKOVÁ, B. (2012): Analýza vybraných events kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. In Kreatywna gospodarka w miescie i aglomeracji. Praca zbiorowa pod redakcja Andrzeja Klasika, pp. 105 – 115, ISBN 978-83-7875-017-8.

MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. (2012): Jessica-nástroj pro financování regenerace brownfieldů. Brownfieldy - specifika, okolí a ideje. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, Praha, pp. 38-43. ISBN 978-80-7431-100-0.

Others / ostatní

SLACH, O., MARKOVÁ, B., IVAN, I., ŽENKA, J. et al. (2014): Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 186 pp.

MARKOVÁ, B., KUBAŠ, M. (2013): Public Support of Production and Distribution of Cultural Goods and Services in CEE Countries. In Černá, M. (eds.): Each Small Step is Important. Findings from the International Meeting on the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions and its Implementation Possibilities in Central and Eastern European Countries, 14-15 October 2013, Prague, Czech Republic, pp. 45-51. ISBN 978-80-7008-320-8.

MARKOVÁ, B. (2013): Cultural Governance in the City of Pilsen. In Krtička, L. (eds.): Political factors of economic growth and regional development in transition economies (conference proceedings of the 6th International Conference on Globalization). ISBN: 978-80-7464-357-6 First Edition, pp. 9-18.

ŠOBÁŇOVÁ, P., MARKOVÁ, B. (2013): Revitalizace brownfields prostřednictvím kultury - případová studie Plechárna Černý Most. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: Magnanimitas, pp. 1063-1071. [2013-05-20]. ISBN 978-80-905243-7-8.

TICHÁ, I., MARKOVÁ, B. (2012): Inovativní přístupy ve výuce řešení problematiky rekonverze brownfields. Současné formy užívání industriálních historických objektů. Praha: Gasset, pp. 32-39. ISBN 978-80-87079-25-6.

MARKOVÁ, B. (2012): Role kulturních events v regionálním rozvoji: případová studie Pražské Quadriennale. In Maršálek, R. (eds.): Sborník ze Studentské vědecké konference. Ostravská univerzita, ISBN 978-80-7368-966-7.

MARKOVÁ, B. (2011): Analýza governance kulturní politiky Moravskoslezského kraje: Případová studie Moravskoslezské vědecké knihovny. In Maršálek, R. (eds.): Sborník ze Studentské vědecké konference 2011. Ostravská univerzita, s. 316-319, ISBN 978-80-7368-909-4.

MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. (2011): The Impact of Globalization on Cultural Policy - Case study The City of Ostrava. The Scale of Globalization 2011. Ostrava: Ostravská univerzita, pp. 207-2013. ISBN 978-80-7368-963-6.

Conferences / Konference

(9-12.4, 2014) MARKOVÁ, B. Prezentace Ostravy - kandidátského města na titul EHMK 2015. Siena: Město Siena.

(6-7.3, 2014) MARKOVÁ, B. Případové studie regenerací ve Švýcarsku. VŠB - Technická univerzita Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

(14-15.11, 2013) SLACH, O., MARKOVÁ, B. Kreativní klastry v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

(14-15.10, 2013) MARKOVÁ, B. Public Support of Production and Distribution of Cultural Goods and Services in CEE Countries. Praha: UNESCO. 

(10-12.9, 2013) MARKOVÁ, B. Cultural Governance in the City of Pilsen. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 

(9-10.4, 2013) MARKOVÁ, B. Introduction to the Brownfield Issues and Brownfield Redevelopment Planning. Sofie: Rozvojová agentura Sofie.

(17.4, 2013) MARKOVÁ, B. Multilevel governance kulturních events v prostorové perspektivě. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška. 

(7-8.3., 2013) MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. Environment jako místo pro život. Ostrava: VŠB-TUO. 

(6.3, 2013) MARKOVÁ, B. Rekonverze industriálních brownfields na kulturní centra. Pardubice: Offcity Architekti. 

(2-4.7, 2012) MARKOVÁ, B., ŠUMBEROVÁ, M.: Kreativní Ostrava. Ostrava: Cooltour. 

(26-27.6, 2012) MARKOVÁ, B. Role kulturních events v regionálním rozvoji. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

(14.6, 2014) MARKOVÁ, B. Institucionální aspekty regenerace brownfields v Německu. Ostrava: VŠB-TUO. 

(12-13.4, 2012) MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. The Impact of Economic Crisis on the Social Policy of the Ostrava City. Lisabon: Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon. 

(12.5, 2011) MARKOVÁ, B. Analýza governance kulturní politiky Moravskoslezského kraje: Případová studie Moravskoslezské vědecké knihovny. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 

(8-9, 2011) MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. The Impact of Globalization on Cultural Policy: Case Study The City of Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 

(26-29.10, 2011) MARKOVÁ, B., TICHÁ, I. Cultural governance: Case study The Candidacy of the City of Ostrava for the Title of European Capital of Culture 2015. Barcelona: Universitat International de Catalunya.

(26-27.10, 2010) MARKOVÁ, B. Analýza vybraných events kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Ustroň: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

(21-22.9, 2010) MARKOVÁ, B. Kandidatura Ostravy na titul EHMK 2015 a plánované projekty regenerace brownfields. Ústí nad Labem: Magistrát Ústí nad Labem.