[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Alexandr Nováček - Městský marketing

Mgr. Alexandr Nováček

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

Book chapters / Kapitoly v knize

ŽENKA, J., IVAN, I., HASMAN, J., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V. A PAVLÍK, A. (2018): Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7. 

NOVÁČEK, A., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 124-145. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 27-55.

Others / Jiné

NOVÁČEK, A., SLACH, O., SCHACHLOVÁ, N. (2019): Šetření kvality života z pohledu obyvatel MOaP. Závěrečná zpráva.

SLACH, O., NOVÁČEK, A. (2017): Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. URBACT-Česká republika [online], p. 1-6.

NOVÁČEK, A. (2016): Budoucnost městských center malých a středně velkých měst. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK A. (2016): Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských čiností v polycentrickém městě: příklad města Ostravy. In: INSPEKTOR, I. (ed.) GIS Ostrava 2016. Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, p. 1-8.

SLACH, O., MARKOVÁ, B., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A., TICHÁ, I. (2013): Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy vč. aktualizace Akčního plánu. Ostrava.

NOVÁČEK, A. (2013): Urbánní governance města Frýdku-Místku s důrazem na rozvoj maloobchodu. Bakalářská práce. Ostrava: Ostravská univerzita.

Conferences / konference

(27-29.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.

(5.10, 2016) NOVÁČEK, A. Budoucnost městských center malých a středně velkých měst. In: Seminář - rozvoj koridoru Moravská brána. Ostrava: IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s., Vysoká škola báňská ? Technická univerzita Ostrava.

(5-7.9, 2016) NOVÁČEK, A. Dopady mega retail-led regenerace projektu Nová Karolina na městské centrum Ostravy. Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice, Česká republika.

(10-11.8, 2016) BOSÁK, V., NOVÁČEK, A. The role of culture in brownfields regeneration: A case study of Hlubina Mine in Ostrava. InduCult2.0 – Scientific Workshop. Conceptualising Industrial Culture, Graz, Rakousko.