[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
RNDr. David W. Novák, Ph.D. - Městský marketing

RNDr. David W. Novák, Ph.D.

Emeritní člen CMRM

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

TICHÁ, I. NOVÁK, D. W. (2014): Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Těšínsko. 2014, roč. 57, s. 23-28. ISSN 0139-7605.

TICHÁ, I. NOVÁK, D. W. (2012): Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko. 2012, roč. 55, s. 27-31. ISSN 0139-7605.

NOVÁK, D. W. (2010): Strategické plány rozvoje obcí a regionů a hodnocení jejich kvality. XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 199-205. [2010-06-16]. ISBN 978-80-210-5210-9.

NOVÁK, D. W. (2010): Strategický management rozvoje obcí a regionů a hodnocení jeho kvality. Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 380-386. [2010-09-09]. ISBN 978-80-210-5273-4.

NOVÁK, D. W. (2010): Pilotní výstupy hodnocení kvality strategických plánů rozvoje obcí a regionů. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 578-583. [2010-08-30]. ISBN 978-80-7368-903-2.

NOVÁK, D. W. (2008): Organizační formy managementu rozvoje venkova na příkladu vybraných irských regionů. XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 380-386. [2008-06-18]. ISBN 978-80-210-4625-2.

NOVÁK, D. W. (2007): Inovační potenciál venkova - teorie a praktické příklady. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 89-93. [2006-05-29]. ISBN 80-7368-262-1.

Books / Knihy

Novák, D. W. (2015): Příběh sebeobnovy: revitalizace brownfieldů v Třanovicích. Třanovice: Obec Třanovice, 74 s. ISBN 978-80-260-9218-6.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P. A ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.

Book chapters / Kapitoly v knize

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P., ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1.Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-320-9.

NOVÁK, D. W. (2010): Hodnocení procesů strategického řízení ve venkovských obcích a mikroregionech. Venkovská krajina 2010. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, s. 125-129. [2010-05-21]. ISBN 978-80-87154-43-4.

RUMPEL, P., BORUTA, T., NOVÁK, D. W. (2009): Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-7368-453-2.

Others / Jiné

NOVÁK, D. W. (2015): Venkovská governance v Česku: na kolizním kurzu?. In: Venkovská krajina 2015. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2015. Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2015. s. 68-73. ISBN 978-80-7458-070-3.

TICHÁ, I., NOVÁK, D. W. (2012): Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko, roč. 55, s. 27-31.

NOVÁK, D. W. (2010): Mladá generace a rozvoj venkova. Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova ČR. 2010, roč. 2010, sv. 2010, s. 14-14.

Conferences / konference

(22.5, 2015) NOVÁK, D. W. Venkovská governance v Česku: na kolizním kurzu?. In: Venkovská krajina 2015. Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE. 2015.

(2008) NOVÁK, D. W. Prezentace: Role místních iniciativ v rozvoji venkova: Případové studie Irsko. Česká Ves: Seminář k projektu Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko. 

(2007) NOVÁK, D. W. MAS Pobeskydí. Konference k programu LEADER. Praha: European Commission a Ministerstvo zemědělství ČR.