[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Vendula Reichová - Městský marketing

Mgr. Vendula Reichová

Book chapters / Kapitoly v knize

ŽENKA, J. REICHOVÁ, V. (2018): Služby v geografickém pohledu: úvodní diskuse. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 11-25. ISBN 978-80-87264-73-7.

Others / Jiné

REICHOVÁ, V. (2016): Ekonomické faktory smršťování měst v Česku. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016 České Budějovice. s. 217-226. ISBN 978-80-7394-619-7.

ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. (2016): Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 522-528.

REICHOVÁ, V. (2016): Ekonomické faktory smršťování měst v Česku. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

REICHOVÁ V. (2014): Přístupnost kulturních objektů v centru města Ostravy z hlediska handicapovaných osob. Bakalářská práce. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 

REICHOVÁ V., SOUKAL D. (2013): Zahraniční zájezd Nizozemí. Možnosti inovace vzdělávání v oboru Lázeňství a turismus: sborník recenzovaných příspěvků z odborné konference k projektu Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus. Opava: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.

Conferences / Konference

(5-7.9, 2016) REICHOVÁ V.  Ekonomické faktory smršťování měst v Česku. Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice.

(19.-20.5, 2016) REICHOVÁ V. Knowledge-bases and location of services in Czechia. Konference New Wave 2016, PřF UK-Albertov, Praha.