[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. - Městský marketing

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

RUMPEL, P., RINK, D., NADOLU, B., KRZYSZTOFIK, R. A HAASE, A. (2014): The Governance of Urban Shrinkage in Cities of Post-socialist Europe: Polices, Strategies and Actors. Journal of Urban Research and Practice. 2014, č. 7, s. 258-277. ISSN 1753-5069.

RUMPEL, P., SKOKAN, K., HÖGLINGER, Ch., TÖDTLING, F., GRILLITSCH, M. (2013): Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions.: A comparison of software firms in Moravia Silesia and Upper Austria.EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, sv. 20, s. 188-205. 

RUMPEL, P., SKOKAN, K., CHLÁDEK, P., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2013): Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, sv. 20, s. 275-294. 

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2013): Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava. E+M Ekonomie a Management. 2013, roč. 11, s. 113-127. RUMPEL, P. Governance of shrinkage of the city of Ostrava: Habilitační. Prešov, 2013. 242 s. 

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Je Ostrava smršťujícím se městem?. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, sv. 48, s. 859-878.

RUMPEL, P., BLAŽEK, J., SKOKAN, K., ŽÍŽALOVÁ, P. (2011): Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come From? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava. EUROPEAN PLANNING STUDIES. 2011, roč. 19, sv. 19, s. 1277-1303. [český název: Odkud pocházejí znalosti pro znalostně intenzivní odvětví? Případová studie biotechnologie v Praze a ICT v Ostravě.].

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. 2010, sv. 277, s. 18-19. ISSN 1367-3882.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 8, sv. 4, s. 30-46. ISSN 1803-1471.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2009): City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy. 2009, roč. 9, sv. 9, s. 123-132. ISSN 1733-3180.

SLACH, O., BORUTA, T., RUMPEL, P. (2009): Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia. 2009, roč. 2009, sv. 3, s. 38-44. ISSN 1803-1471.

RUMPEL, P., SIWEK, T. (2008): Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. 2008, sv. 39, s. 77-90. ISSN 1428-9520. RUMPEL, P. Geografické aspekty evropské integrace. 1.Ostrava: Oftis Ostrava, 2007. Jean Monnet European Module. ISBN 978-80-7368-264-4.

Book chapters / Kapitoly v knize

SLACH, O., NOVÁČEK, A. A RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 27-55. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.

SLACH, O., BOSÁK, V. A RUMPEL, P. (2015): Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 179-194. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.

RUMPEL, P., SLACH, O., SIWEK, T., STRYJAKIEWICZ, T., JAROSZEWSKA, E. A MARCINCZAK, S. (2014): Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. s. 9-15. ISBN 978-83-7986-024-1.

GROßMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I. A VIOLANTE, A. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten: Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. In: německý. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. s. 89-115. Sozialstrukturanalyse 2014. ISBN 978-3-658-01013-3.

RUMPEL, P. A SLACH, O. (2014): Shrinking Cities in Central EuropeIn: Transitions in Regional Science - Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 142-155. ISBN 978-80-7478-560-3.

RUMPEL, P., SIWEK, T. A SLACH, O. (2014): Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem? In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.

GROSSMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RUMPEL, P., RINK, D., SLACH, O., TICHÁ, I., VIOLANTE, A. (2013): How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. 1.New York: Lexington Books, 2013. s. 241-268. ISBN 978-0739177006.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2013): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum, 2013. ISBN 978-80-904810-7-7.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. 1.Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 63-74. ISBN 978-80-7414-481-3.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance of shrinkage of the city of Ostrava. 1.Praha: European Science and Art Publishing, 2012. vědecká monografie. ISBN 978-80-87504-19-2.

RUMPEL, P., SLACH, O., ŠŇUPÍKOVÁ, R., MARKOVÁ, B. (2012): Marketingové koncepty rozvoje měst. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. ISBN 978-80-87504-20-8.

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. (2011): Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. 1.Essen: Klartext Verlag, 2011. s. 210-220. 1. ISBN 978-3-8375-0501-6.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P., ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1.Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-320-9.

RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. (2010): Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. 1.Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010. s. 89-114. Mönchenglad. Schrift. zur wirtschaft. in praxis 22. ISBN 978-3-8695-5197-5.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2010): A Bright Future? The ?Dark? Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. Berlin: JOVIS Verlag, 2010. s. 96-103. ISBN 978-3-86859-043-2.

RUMPEL, P., BORUTA, T., NOVÁK, D. W. (2009): Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-7368-453-2.

RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2008): Měkké faktory regionálního rozvoje. 1.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-435-8.

RUMPEL, P., JEŽEK, J., SLACH, O. (2007): Marketingový management obcí, měst a regionů. 1.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-294-1.

Others / Jiné

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů.

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., OLŠOVÁ, P., HLAVÁČEK, P., TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability.

HAVRLANT, J., BORUTA, T., NOVÁK, D. W., RUMPEL, P., ŽUFAN, P., ŠINDLER, P.. (2012): Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 140 s.

RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., CORTESE, C., VIOLANTE, A., CALZA BINI, P., HAASE, A., MYKHNENKO, V., NADOLU, B., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSTOFIK, R. (2012): Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2011): The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. s. 280-285. ISBN 978-80-7368-963-6

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I. (2011): Governance of economic development: the case of Ostrava city region. 

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., BEDNÁŘ, P. (2010): Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. 

SLACH, O., BORUTA, T., RUMPEL, P. (2009): Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu. XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků z kolokvia v Bořeticích 17.-19. června 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 111-120. ISBN 978-80-210-4883-6

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2009): Využití konceptu "creative class" v rozvoji území - základní východiska a kritika. Liberec: TU Liberec, 2009.  ISBN 978-80-7372-443-6

RINK, D., HAASE, A., BERNT, M., RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSZTOFIK, R., RUNGE, J., MYKHNENKO, V., CALZA BINI, P., VIOLANTE, A., NADOLU, B., KUZMENKO, L., DMITRI MEDWEDJEW , D. Specification of working model: Common conceptual/analytical framework, Elaborated research design for case study analysis, Comparable set of indicators.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2008): Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita. s. 15-24. [2008-06-18]. ISBN 978-80-210-4625-2

RUMPEL, P., BORUTA, T. (2009): Metodiky identifikace disparit rurálního regionu Jesenicko (dílčí studie). 1.. vyd. Neuveden, 21 s. [Jedná se o dílčí výzkumnou zprávu v rámci aktivity A405, jejíž oponentura proběhne při hodnocení proghramu Komisí v březnu 2009.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, s. 97-104. ISBN 978-80-214-3478-3

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2007): Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, 2007. s. 7-22. ISBN 80-7368-262-1

SKOKAN, K., RUMPEL, P. (2007): Constructing regional advantage. Does it matter for Czech regions?. Econ 07. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 2007. s. 187-194. [xyxy-xy-xy]. ISBN 978-80-248-1651-7

Conferences / konference 

(29.8-1.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., RUMPEL, P. Post-crisis development of creative industries in Czech cities. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA).

(29.8-1.9, 2017) KOUTSKÝ, J., SLACH, O., ŽENKA, J. A RUMPEL, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA). 

(10.-11.4, 2017) RUMPEL, P. Local economic development of Ostrava.: Growth, tourism and local development.. In: OECD 13th Annual Meeting: Increasing productivity, job creation and inclusion from bottom-up. Praha: OECD.

(6.-8.3, 2017) SLACH, O., KRTIČKA, L. A RUMPEL, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung.

(5.-6.5, 2016) RUMPEL, P. Governance ekonomické regenerace města Ostravy 1990-2016.. In: Mezinárodní interdisciplinární sympozium / Miedzynarodove sympozjum interdyscyplinarne. Ostrava: Ostravská univerzita. 

(26. 11, 2015) RUMPEL P. Výzkumné aktivity CMRM KSGRR ve starém průmyslovém regionu Ostravsko.. In: Pracovní seminář k rozvoji starých průmyslových regionů. Ostrava. 

(15.-20.6, 2015) RUMPEL, P. The Governance of Economic Regeneration of the Shrinking City of Ostrava.

(13.-16.8. 2014) RUMPEL, P. From low road to high road? Changing urban governance of metropolitan region of Ostrava.. In: New challenges in local, metropolitan and regional governance.. Poznan: Institute of Socio-Economic Geography, Adam Mickiewicz University Poznan.

(21.-23.11, 2013) Slach, O., RUMPEL, P. Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava. In: iRegions: inspiration - innovation - improvement. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

(13.-14.11, 2013) RUMPEL, P. Clusters: Life Cycles and Drivers of Innovation in the Automotive Industry in the Ostrava Region, Czechia.. In: IBIMA Creating Global Competitice Economies. Řím: IBIMA. 

(24.-28.2, 2012) RUMPEL, P. The Growth Strategy of the Shrinking City of Ostrava.. In: Annual Meeting of The Association of American Geographers. New York: AAG Association of American Geographers. 

(23.5, 2012) SLACH, O. A RUMPEL, P.  Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů. In: Rozvoj a fungování mikroregionů. Humpolec: Ústav územního rozvoje Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

(20.9, 2012) RUMPEL, P., SLACH, O. Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje. Ostrava. 

(24-25.6, 2010) SLACH, O., BORUTA, T., RUMPEL, P., MARKOVÁ, B. Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace. Ostrava. 

(17.-19.6, 2009) SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. Prezentace: Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu. Bořetice: XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.  

(24.-25.1, 2008) RUMPEL, P., BORUTA, T., NOVÁK, D. W. Česká Ves: Seminář k projektu Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko. Česká Ves.