Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

HÝLLOVÁ, L., SLACH, O. (2018): The Smart City is landing! On the geography of policy mobility. GeoScape, vol. 12, no. 2, 124–133.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 67, no. 3, 239-257.

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, vol. 122, no. 3, p. 281–309.

ŽENKA, J., SLACH, O., HLAVÁČEK, P. (2017): Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis, vol. 69, no. 2, p. 129-144.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small postcommunist economy. Journal of the Knowledge Economy. vol. 8, no. 2, p. 385–406.

ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape, vol. 11, no.1, p. 25-40.

ŽENKA J., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied geography, vol. 71, p. 83-94

ŽENKA J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L., SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the  Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. vol. 23, no. 4, p. 14–25.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., SOPKULIAK, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape, vol. 9, No. 1, p. 1–16.

SLACH, O., JEŽEK, J. (2015): The State of the Art of Planning in Europe - Czechia, disP - The Planning Review. vol. 51, no. 1, p. 28-29.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, vol. 69, no. 2, p. 67-79.

SLACH, O., KOUTSKÝ , J., NOVOTNÝ, J., ŽENKA, J. (2013): Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management, vol. 16, no. 4, p. 14-29.

SLACH, O., BORUTA, T., KOUTSKÝ, J., BEDNÁŘ, P. (2013): Stodolní ulice à Ostrava: un exemple de régénération du centre d’une ville post-socialiste en République tchèque. Naissance d’un quartier culturel ou d’un espace de consommation?. Territoire en Mouvement, vol. 17, p. 52-72.

MARKOVÁ, B., SLACH, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia, vol. 10, no. 4, p. 127-142.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2013): Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava. E+M Ekonomie a Management, vol. 11, no. 2, p. 113-127.

SLACH, O., BORUTA, T. (2012): What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae, vol. 31, no. 4, p. 99-112.

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., VRÁBLÍK, P. (2012): Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Studia Oecologica, vol. 6, no. 2,p. 26-35.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Je Ostrava smršťujícím se městem?. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, p. 859-878.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, vol. 8, no. 4, p. 30-46.

SLACH, O., BORUTA, T., MARKOVÁ, B. (2010): Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities, vol. 3, no. 1, p. 34-47.

SLACH, O., BORUTA T., RUMPEL, P. (2009): Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia, vol. 3, no. 2, p. 38-44.

SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J, OLŠOVÁ, P. (2009): The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem. GeoScape - Alternative Approaches to Middle–European Geography , vol. 4, no. ,  p. 174-184.

Books / Knihy

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2013): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum. pp. 181.

MARKOVÁ, B., SLACH, O., HEČKOVÁ ,M. (2013): Továrny na sny: Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Praha: Triangl, pp. 68.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance of shrinkage of the city of Ostrava. Praha: European Science and Art Publishing, pp. 258.

RUMPEL, P., SLACH, O., ŠŇUPÍKOVÁ, R., MARKOVÁ, B. (2012): Marketingové koncepty rozvoje měst.  Praha: European Science and Art Publishing, pp. 140.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P., ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 244.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2008): Měkké faktory regionálního rozvoje. Ostrava: Repronis, pp. 181.

JEŽEK, J., RUMPEL, P., SLACH, O. (2007): Marketingový management obcí, měst a regionů: manuál pro potřeby praxe. Ostrava: Repronis, pp. 131.  

Book chapters / Kapitoly v knize

SLACH, O., BOSÁK, V., ŽENKA, J. A PAVLÍK, A. (2018): Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 104-133. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.

NOVÁČEK, A., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 124-145. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., IVAN, I. A ŽENKA, J. (2018): Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 146-167. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, pp. 201-226.

SLACH, O., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 27-55.

SLACH, O., BOSÁK, V., RUMPEL, P. (2015): Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 179-194.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2014): Shrinking cities in central Europe. In: Herrschel, T., Dostál, P., Raška, P., Koutský, J. (eds.): Transitions in Regional Science – Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, pp. 142-155.

RUMPEL, P., SLACH, O., SIWEK, T., STRYJAKIEWICZ, T., JAROSZEWSKA, E., MARCINCZAK, S. (2014): Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 9-15.

RUMPEL, P., SIWEK, T., SLACH, O. (2014): Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem? In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p.  61-67.

GROSSMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RINK, RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., VIOLANTE, A. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten. In: Berger, P.A.et al. (eds.) Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie.Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 89-115.

GROSSMANN, K., A. HAASE, T. ARNDT, C. CORTESE, P. RUMPEL, D. RINK, O. SLACH, I. TICHA, VIOLANTE, A. (2013): How Urban shrinkage impacts on patterns of socio-spatial segregation: The cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In:  Yeakey, C.C., Sanders, V., Wells, A., (eds.): Urban Ills: Post Recession Complexities to Urban Living in Global Contexts, New York, London: Lexington Books, pp. 241-268.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu. In: Koustký, J., Raška, P. (eds.): Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, p. 63-74.

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. (2011): Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In:  Reicher, Ch., Niemann, L.,  Uttke, A. (eds.): Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. Essen: Klartext Verlag, s. 210-220.

RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. (2010): Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: P. Benneworth et al. (eds.) The Regeneration of Image in Old Industrial Regions: Agents of Change and Changing Agents,  Göttingen: Cuvillier Verlag, pp. 89-114.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2010): A Bright Future The Dark Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. Berlin: JOVIS Verlag, pp. 96-103.

Others / ostatní

NOVÁČEK, A., SLACH, O., SCHACHLOVÁ, N. (2019): Šetření kvality života z pohledu obyvatel MOaP. Závěrečná zpráva.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J. (2018): Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 318-324.

SLACH, O., NOVÁČEK, A. (2017): Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. URBACT-Česká republika [online], p. 1-6.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2016): Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 235-246.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2016):  Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy. In: Závodná, M. (ed.): Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava: Ostravská Univerzitap. 85-99.

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L., PAVLÍK, A. (2016): Regionální produktivita práce v českém zemědělství. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 628-6355.

ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. (2016): Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 522-528

SLACH, O., ANTOŠÍKOVÁ, L. (2016): Fenomén Stodolní. Smart cities. P. 1-3.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. (2016): Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: Inspektor, I. (eds.) GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost. VŠB - Technická univerzita Ostrava, p. 1-8.

IVAN , I., RAABOVÁ, T., SLACH, O., ŽÁKOVÁ, E. (2015): Kulturní a kreativní průmysly v Brně a v Ostravě: Specializovaná mapa s odborným obsahem. Institut umění − Divadelní ústav, Praha. 66 p.

KOUTSKÝ , J., HLAVÁČEK , P., SLACH, O., ŽENKA, J. (2015): Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: Nijkamp, P. et al. (eds.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, p. 432-441.

SLACH, O., MARKOVÁ, B., IVAN, I., ŽENKA, J. et al. (2014): Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 186 pp.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2013): Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Krtička. L., Ženka, J. (eds.): Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 19-22.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů (identifikační kód: 08-ÚÚR-123-2012/01-WD-35-07-1)

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., OLŠOVÁ, P., HLAVÁČEK, P., TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroje posilování regionální odolnosti a adaptability (identifikační kód: 10-ÚÚR-174-2012/01-WD-61-07-1)

RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., CORTESE, C., VIOLANTE, A., CALZA BINI, P., HAASE, Annegret,H., MYKHNENKO, V., NADOLU, B., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSTOFIK, R. (2012): Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O., BORUTA, T. (2011): Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.) The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p 166-173.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2011): Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.): The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p. 280-285.

BORUTA, T., SLACH, O. (2010): Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, p. 606-610.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. vol. 277, p. 18-19.

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., BEDNÁŘ, P. (2010): Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2009): Využití konceptu „creative class“ v rozvoji území - základní východiska a kritika. Liberec: TU Liberec.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2009): City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy, vol, 9, no. 2, p. 123-132.

SLACH, O., BORUTA, T. (2008): Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, p. 77-84.

SLACH, O, (2008): Kreatívní odvětví a jejich prostorová organizace. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, p. 85-93.

SLACH, O. (2008): Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?. Geografické informácie, vol. 12, p. 323-327.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J.  (2008): Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, p. 15-24.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, p. 97-104.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2007): Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, p. 7-22.

BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Město jako produkt. Trend Marketing, roč. 3, č. 3, s. 22-22.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2007): Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). In: SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O. (2007): Inovativní koncepty v městském rozvoji. In: Česká geografie ve Středoevropském prostoru XXI. Sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, p. 239-245.

SLACH, O. (2007): Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu. In: Inovace v rozvoji měst, obcí a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, s. 101-108.

Conferences / konference

(4-6.9, 2018) NOVÁČEK, A., SLACH, O., KRTIČKA, L. Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy. 24. sjezd České geografické společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti: Bratislava.

(27-28.6, 2018) BOSÁK, V., SLACH, O. Revisiting urban regimes in context of postsocialist shrinking city of Ostrava. Social and Economic Development & Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes: Ústí nad Labem.

(27-28.6, 2018) NOVÁČEK, A., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽENKA, J. Millennials and the shrinking city: A case study of city center of Ostrava. Social and Economic Development & Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes: Ústí nad Labem.

(13-15.6, 2018) ŽENKA, J., SLACH, O. Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita.

(10-12.2017) ŽENKA, J., SLACH, O. (Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu. Geografické diskuzní fórum. Znojmo: Univerzita Palackého v Olomouci.

(29.8-1.9, 2017) KOUTSKÝ, J., SLACH, O., ŽENKA, J., RUMPEL, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA)

(27-29.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.

(29.8-1.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., RUMPEL, P.  Post-crisis development of creative industries in Czech cities. 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA)

(15-6.6, 2017) ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A., KOUTSKÝ, J. Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia. Future directions of resilience research in economic geography. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

(6-8.3, 2017) SLACH, O., KRTIČKA, L. RUMPEL, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung.

(15-17.6, 2016) ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L., PAVLÍK, A. Regionální produktivita páce v českém zemědělství. Čejkovice: Masarykova univerzita.

(15-17.6, 2016) ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. Čejkovice: Masarykova univerzita. ¨

(11.6, 2016) SLACH, O. Strategické plánování v kultuře: lekce z Ostravy. Ostrava: Institut umění, Divadelní ústav.

(19-20.5, 2016) SLACH, O., ŽENKA, J., REICHOVÁ, V. Knowledge bases and location of services in Czechia. Praha: Karlova univerzita v Praze.

(5-6.5, 2016) SLACH, O., ŽENKA, J. Zotavení a strukturální reorientace Ostravska v letech 2009-2013. Ostrava: Ostravská univerzita.

(7-8.4, 2016) SLACH, O., ŽENKA, J., KOUTSKÝ, J. How Resilient are Industrial Regions in Czechia? 6. Halle Forum on Urban Economic Growth.Halle: Halle Institute for Economic Research.

(16-18.3, 2016) SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. Intra-urbánní vzorce tisku a  vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky.

(20-21.10, 2015) SLACH, O., ŽENKA, J., KOUTSKÝ, J: Regional resilience: A case of Czech microregions. 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks. Szeged: University of Szeged

(20-21.10, 2015) ŽENKA, J., SLACH, O. Economic performance of non-metropolitan regions: evidence from Czechia. 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks. Szeged: University of Szeged

(10.9-11.9, 2015) SLACH, O., ANTOŠÍKOVÁ, L. Vybrané přístupy k redefinici identit průmyslových prostorů. Ostrava: Ostravská univerzita.

(26-27.11, 2014) SLACH, O. Strategické plánování v oblasti kultury. Strážnice: Západočeská univerzita v Plzni.

(5.10-8.10, 2014) ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. Urban hierarchy or collocation with manufacturing? Spatial distribution of knowledge-intensive business services in Czechia. Košice: The Department of Regional Science and Management, TUK.

(21-23.11, 2013) SLACH, O., NOVOTNÝ, J., KVĚTOŇ, V., ŽENKA, J. Industrial specialization and economic performance of small city-regions in Czechia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

(21-23., 2013) SLACH, O., RUMPEL, P. Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

(14-15.11, 2013) SLACH, O., MARKOVÁ, B. Kreativní klastry v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

(15-19.7, 2013) RINK, D., KRZYSZTOFIK , R., NADOLU, B., SLACH, O., SOLDAK , M. Shrinkage and the Governance of Brownfields Examples and lessons from post-socialist European Cities. Dublin.

(24-26.6, 2013) ŽENKA, J., SLACH, O., NOVOTNÝ, J. Economic performance of small city-regions: evidence from Czechia. Ostrava: University of Ostrava.

(11-14.9, 2013): ŽENKA, J., SLACH, O., NOVOTNÝ, J. What drives competitiveness of small regions in Central Europe?. Reykjavík: University of Iceland.

(20.9, 2013) RUMPEL, P., SLACH, O. Prezentace: Perspektivy rozvoje Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita.

(23. 5., 2012) SLACH, O., RUMPEL, P. Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů. Humpolec: Ústav územního rozvoje Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

(30-31.10, 2012) SLACH, O. Kreativita a spolupráce jako klíčové faktory rozvoje vnitřních měst. Plzeň: Plzeň 2015.

(19. 12., 2012) SLACH, O. Teoretický koncept regionální odolnosti a jeho využití ve výzkumu hospodářské krize. Ústí nad Labem: Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů.

(2.11-3.11, 2011) KOUTSKÝ, J., SLACH, O., RUMPEL, P. Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

(31.8-2.9, 2011) RUMPEL, P., SLACH, O. Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.. London: Royal Geographical Society.

(8.9-9.9, 2011) RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava. Ostrava: Ostravská Univerzita.

(31.8-3.9, 2010) BORUTA, T., SLACH, O. Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. Ostrava: Ostravská univerzita.

(12. 7., 2010) SLACH, O. Prezentace: Oživení průmyslové krajiny Porúří. Ostrava.

(28.6-2.7. 2011) Rumpel, P., Slach, O. Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. Seoul: Global Conference on Economic Geography.

(17.9-18.9, 2009) BEDNÁŘ, P., SLACH, O. Location and networking of advanced business services in the regional post-socialist cities. Kraków: Regional Studies Association.  

(17.6-19.6, 2009) SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu. Bořetice: XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.

(15.2-17.2, 2009) RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. Mönchengladbach: NIERS Institut. [2009-02-15-2009-02-17]. 

(30. 1., 2009) BORUTA, T., SLACH, O. Komplexní regionální marketing Jesenicka. Rejvíz, Zlaté Hory: Jeseníky přes hranici 2009.

(16.10-17.10, 2008) SLACH, O., BORUTA, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. Sládkovičovo.  

(24.9-15.9, 2008) SLACH, O., KOUTSKÝ, J. The role of creative industries in the restructuring  of old industrial regions in the Czech Republic. Southampton: University of Southampton.

(18.6-20.6, 2008) SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. Pavlov: XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.

(20.5-22.5., 2007) SLACH, O., KOUTSKÝ, J. Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). Pavlov mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.

(22.5, 2007) SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Brno: Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu.

(23.11-24.11, 2006) SLACH, O., BORUTA, T. Varianty rozvoje vnitrních měst a city management. Znojmo: Mezinárodní konference ,,Nové trendy-Nové nápady".

(30.8-2.9., 2006) SLACH, O. Prezentace: Inovativní koncepty v městském rozvoji. České Budějovice: XXI. sjezd České geografické společnosti.