[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. - Městský marketing

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

SLACH, O., BOSÁK, V., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2019): Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainability, vol. 11, no 15, p. 1-22.

ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. (2019): Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. European Planning Studies, vol. 27, no. 11, p. 2288–2311

BOSÁK, V., SLACH, O., NOVÁČEK, A., KRTIČKA, L. (2019): Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation. European Planning Studies, https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1642853

ŽENKA, J., SLACH, O. (2019): How do various types of non-metropolitan regions react to economic shocks?. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 338(1).

HÝLLOVÁ, L., SLACH, O. (2018): The Smart City is landing! On the geography of policy mobility. GeoScape, vol. 12, no. 2, 124–133.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 67, no. 3, 239-257.

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, vol. 122, no. 3, p. 281–309.

ŽENKA, J., SLACH, O., HLAVÁČEK, P. (2017): Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis, vol. 69, no. 2, p. 129-144.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small postcommunist economy. Journal of the Knowledge Economy. vol. 8, no. 2, p. 385–406.

ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape, vol. 11, no.1, p. 25-40.

ŽENKA J., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied geography, vol. 71, p. 83-94

ŽENKA J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L., SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the  Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. vol. 23, no. 4, p. 14–25.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., SOPKULIAK, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape, vol. 9, No. 1, p. 1–16.

SLACH, O., JEŽEK, J. (2015): The State of the Art of Planning in Europe - Czechia, disP - The Planning Review. vol. 51, no. 1, p. 28-29.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, vol. 69, no. 2, p. 67-79.

SLACH, O., KOUTSKÝ , J., NOVOTNÝ, J., ŽENKA, J. (2013): Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management, vol. 16, no. 4, p. 14-29.

SLACH, O., BORUTA, T., KOUTSKÝ, J., BEDNÁŘ, P. (2013): Stodolní ulice à Ostrava: un exemple de régénération du centre d’une ville post-socialiste en République tchèque. Naissance d’un quartier culturel ou d’un espace de consommation?. Territoire en Mouvement, vol. 17, p. 52-72.

MARKOVÁ, B., SLACH, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia, vol. 10, no. 4, p. 127-142.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2013): Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava. E+M Ekonomie a Management, vol. 11, no. 2, p. 113-127.

SLACH, O., BORUTA, T. (2012): What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae, vol. 31, no. 4, p. 99-112.

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., VRÁBLÍK, P. (2012): Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Studia Oecologica, vol. 6, no. 2,p. 26-35.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Je Ostrava smršťujícím se městem?. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, p. 859-878.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, vol. 8, no. 4, p. 30-46.

SLACH, O., BORUTA, T., MARKOVÁ, B. (2010): Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities, vol. 3, no. 1, p. 34-47.

SLACH, O., BORUTA T., RUMPEL, P. (2009): Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia, vol. 3, no. 2, p. 38-44.

SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J, OLŠOVÁ, P. (2009): The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem. GeoScape - Alternative Approaches to Middle–European Geography , vol. 4, no. ,  p. 174-184.

Books / Knihy

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2013): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum. pp. 181.

MARKOVÁ, B., SLACH, O., HEČKOVÁ ,M. (2013): Továrny na sny: Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Praha: Triangl, pp. 68.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance of shrinkage of the city of Ostrava. Praha: European Science and Art Publishing, pp. 258.

RUMPEL, P., SLACH, O., ŠŇUPÍKOVÁ, R., MARKOVÁ, B. (2012): Marketingové koncepty rozvoje měst.  Praha: European Science and Art Publishing, pp. 140.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P., ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 244.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2008): Měkké faktory regionálního rozvoje. Ostrava: Repronis, pp. 181.

JEŽEK, J., RUMPEL, P., SLACH, O. (2007): Marketingový management obcí, měst a regionů: manuál pro potřeby praxe. Ostrava: Repronis, pp. 131.  

Book chapters / Kapitoly v knize

SLACH, O., BOSÁK, V., ŽENKA, J. A PAVLÍK, A. (2018): Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 104-133. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.

NOVÁČEK, A., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 124-145. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., IVAN, I. A ŽENKA, J. (2018): Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 146-167. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, pp. 201-226.

SLACH, O., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 27-55.

SLACH, O., BOSÁK, V., RUMPEL, P. (2015): Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 179-194.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2014): Shrinking cities in central Europe. In: Herrschel, T., Dostál, P., Raška, P., Koutský, J. (eds.): Transitions in Regional Science – Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, pp. 142-155.

RUMPEL, P., SLACH, O., SIWEK, T., STRYJAKIEWICZ, T., JAROSZEWSKA, E., MARCINCZAK, S. (2014): Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 9-15.

RUMPEL, P., SIWEK, T., SLACH, O. (2014): Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem? In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p.  61-67.

GROSSMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RINK, RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., VIOLANTE, A. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten. In: Berger, P.A.et al. (eds.) Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie.Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 89-115.

GROSSMANN, K., A. HAASE, T. ARNDT, C. CORTESE, P. RUMPEL, D. RINK, O. SLACH, I. TICHA, VIOLANTE, A. (2013): How Urban shrinkage impacts on patterns of socio-spatial segregation: The cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In:  Yeakey, C.C., Sanders, V., Wells, A., (eds.): Urban Ills: Post Recession Complexities to Urban Living in Global Contexts, New York, London: Lexington Books, pp. 241-268.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu. In: Koustký, J., Raška, P. (eds.): Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, p. 63-74.

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. (2011): Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In:  Reicher, Ch., Niemann, L.,  Uttke, A. (eds.): Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. Essen: Klartext Verlag, s. 210-220.

RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. (2010): Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: P. Benneworth et al. (eds.) The Regeneration of Image in Old Industrial Regions: Agents of Change and Changing Agents,  Göttingen: Cuvillier Verlag, pp. 89-114.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2010): A Bright Future The Dark Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. Berlin: JOVIS Verlag, pp. 96-103.

Others / ostatní

NOVÁČEK, A., SLACH, O., SCHACHLOVÁ, N. (2019): Šetření kvality života z pohledu obyvatel MOaP. Závěrečná zpráva.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J. (2018): Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 318-324.

SLACH, O., NOVÁČEK, A. (2017): Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. URBACT-Česká republika [online], p. 1-6.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2016): Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 235-246.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2016):  Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy. In: Závodná, M. (ed.): Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava: Ostravská Univerzitap. 85-99.

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L., PAVLÍK, A. (2016): Regionální produktivita práce v českém zemědělství. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 628-6355.

ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. (2016): Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 522-528

SLACH, O., ANTOŠÍKOVÁ, L. (2016): Fenomén Stodolní. Smart cities. P. 1-3.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. (2016): Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: Inspektor, I. (eds.) GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost. VŠB - Technická univerzita Ostrava, p. 1-8.

IVAN , I., RAABOVÁ, T., SLACH, O., ŽÁKOVÁ, E. (2015): Kulturní a kreativní průmysly v Brně a v Ostravě: Specializovaná mapa s odborným obsahem. Institut umění − Divadelní ústav, Praha. 66 p.

KOUTSKÝ , J., HLAVÁČEK , P., SLACH, O., ŽENKA, J. (2015): Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: Nijkamp, P. et al. (eds.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, p. 432-441.

SLACH, O., MARKOVÁ, B., IVAN, I., ŽENKA, J. et al. (2014): Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 186 pp.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2013): Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Krtička. L., Ženka, J. (eds.): Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 19-22.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů (identifikační kód: 08-ÚÚR-123-2012/01-WD-35-07-1)

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., OLŠOVÁ, P., HLAVÁČEK, P., TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroje posilování regionální odolnosti a adaptability (identifikační kód: 10-ÚÚR-174-2012/01-WD-61-07-1)

RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., CORTESE, C., VIOLANTE, A., CALZA BINI, P., HAASE, Annegret,H., MYKHNENKO, V., NADOLU, B., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSTOFIK, R. (2012): Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O., BORUTA, T. (2011): Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.) The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p 166-173.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2011): Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.): The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p. 280-285.

BORUTA, T., SLACH, O. (2010): Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, p. 606-610.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. vol. 277, p. 18-19.

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., BEDNÁŘ, P. (2010): Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2009): Využití konceptu „creative class“ v rozvoji území - základní východiska a kritika. Liberec: TU Liberec.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2009): City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy, vol, 9, no. 2, p. 123-132.

SLACH, O., BORUTA, T. (2008): Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, p. 77-84.

SLACH, O, (2008): Kreatívní odvětví a jejich prostorová organizace. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, p. 85-93.

SLACH, O. (2008): Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?. Geografické informácie, vol. 12, p. 323-327.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J.  (2008): Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, p. 15-24.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, p. 97-104.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2007): Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, p. 7-22.

BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Město jako produkt. Trend Marketing, roč. 3, č. 3, s. 22-22.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2007): Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). In: SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O. (2007): Inovativní koncepty v městském rozvoji. In: Česká geografie ve Středoevropském prostoru XXI. Sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, p. 239-245.

SLACH, O. (2007): Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu. In: Inovace v rozvoji měst, obcí a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, s. 101-108.

Conferences / konference

(13-15.1., 2020) ŽENKA, J., MACHÁČEK, J., SLACH, O., BOSÁK, V., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A. , RUMPEL, P. Spatial patterns of knowledge-intensive business services and resilient urban design: evidence from three Czech metropolitan cities. 9th International Conference on Building Resilience. Kuta: Bandung Technology Institute. 2020.

(10. 1., 2020) Ženka, J., Macháček, J., Slach, O., BOSÁK, V., Krtička, L., Nováček, A. , Rumpel, P. Localisation of knowledge-intensive business services in large cities: lessons for current and future Smart city policies. Smart Cities and Sustainable Urban Development. Bogor: Agricultural University Bogor.

(12.12, 2019) Slach, O., Ženka, J., Krtička, L., Pavlík, A., Dvořák, P., Macháček, J., Nováček, A. Žufan, P. Budoucnost venkova v České republice: identifikace výzev, trendů a scénářů. Budoucnost venkova a malých měst: trendy, vize a možnosti řešení. Pardubice: Západočeská univerzita.

(19.11.,2019) Krtička, L., Slach, O. Peri-urbanization processes in FUA Ostrava: basic empirical evidence. Bilateral Meeting on Peri-urbanization processes in FUA Ostrava (INLAND). Ostrava: Ostravská univerzita, Martin Luther University Halle-Wittenberg

(15.11., 2019) Slach, O. a Jaroslav, K. Deindustrialization, shrinking cities and its governance in Central Europe, the case study City of Ostrava (The Czech Republic). Le retour de la Rust Belt à l’heure des populismes : lieux, enjeux, stratégies. Paris: L'Université Paris-Est Créteil.

(4-5.11., 2019) Novotná, M., Slach, O. Overtourism: kdo získává a kdo ztrácí?.  IX. geografické diskusní fórum. Polička: Univerzita Palackého v Olomouci.

(5.9-7. 9., 2019) Nováček, A., BOSÁK, V., Slach, O. a Krtička, L. Quo vadis, Ostrava? A case study of spatially growing shrinking city: A case study of spatially growing shrinking city. 9th International and Interdisciplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development (EALD). European Academy of Land Use and Development: Kaunas

(15-18.5, 2019) SLACH, O., HÝLLOVÁ, L., ŽENKA, J., RUMPEL, P. Policy mobility of creative and smart cities in Czechia.7th EUGEO Congress: Galway.

(15-18.5, 2019) ŽENKA, J., SLACH, O., IVAN, I. Spatial patterns of knowledge-intensive business services in large Czech cities: implications for current and future Smart city policies? 7th EUGEO Congress: Galway.

(29.1, 2019) SLACH, O. Bariéry a příležitosti obnovy strukturálně postižených regionů. 17. veřejné slyšení Senátu: Situace ve strukturálně postižených regionech. Senát Parlamentu České republiky: Praha.

(4-6.9, 2018) NOVÁČEK, A., SLACH, O., KRTIČKA, L. Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy. 24. sjezd České geografické společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti: Bratislava.

(27-28.6, 2018) BOSÁK, V., SLACH, O. Revisiting urban regimes in context of postsocialist shrinking city of Ostrava. Social and Economic Development & Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes: Ústí nad Labem.

(27-28.6, 2018) NOVÁČEK, A., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽENKA, J. Millennials and the shrinking city: A case study of city center of Ostrava. Social and Economic Development & Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes: Ústí nad Labem.

(13-15.6, 2018) ŽENKA, J., SLACH, O. Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita.

(10-12.2017) ŽENKA, J., SLACH, O. (Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu. Geografické diskuzní fórum. Znojmo: Univerzita Palackého v Olomouci.

(29.8-1.9, 2017) KOUTSKÝ, J., SLACH, O., ŽENKA, J., RUMPEL, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA)

(27-29.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.

(29.8-1.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., RUMPEL, P.  Post-crisis development of creative industries in Czech cities. 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA)

(15-6.6, 2017) ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A., KOUTSKÝ, J. Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia. Future directions of resilience research in economic geography. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

(6-8.3, 2017) SLACH, O., KRTIČKA, L. RUMPEL, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung.

(15-17.6, 2016) ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L., PAVLÍK, A. Regionální produktivita páce v českém zemědělství. Čejkovice: Masarykova univerzita.

(15-17.6, 2016) ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. Čejkovice: Masarykova univerzita. ¨

(11.6, 2016) SLACH, O. Strategické plánování v kultuře: lekce z Ostravy. Ostrava: Institut umění, Divadelní ústav.

(19-20.5, 2016) SLACH, O., ŽENKA, J., REICHOVÁ, V. Knowledge bases and location of services in Czechia. Praha: Karlova univerzita v Praze.

(5-6.5, 2016) SLACH, O., ŽENKA, J. Zotavení a strukturální reorientace Ostravska v letech 2009-2013. Ostrava: Ostravská univerzita.

(7-8.4, 2016) SLACH, O., ŽENKA, J., KOUTSKÝ, J. How Resilient are Industrial Regions in Czechia? 6. Halle Forum on Urban Economic Growth.Halle: Halle Institute for Economic Research.

(16-18.3, 2016) SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. Intra-urbánní vzorce tisku a  vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky.

(20-21.10, 2015) SLACH, O., ŽENKA, J., KOUTSKÝ, J: Regional resilience: A case of Czech microregions. 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks. Szeged: University of Szeged

(20-21.10, 2015) ŽENKA, J., SLACH, O. Economic performance of non-metropolitan regions: evidence from Czechia. 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks. Szeged: University of Szeged

(10.9-11.9, 2015) SLACH, O., ANTOŠÍKOVÁ, L. Vybrané přístupy k redefinici identit průmyslových prostorů. Ostrava: Ostravská univerzita.

(26-27.11, 2014) SLACH, O. Strategické plánování v oblasti kultury. Strážnice: Západočeská univerzita v Plzni.

(5.10-8.10, 2014) ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. Urban hierarchy or collocation with manufacturing? Spatial distribution of knowledge-intensive business services in Czechia. Košice: The Department of Regional Science and Management, TUK.

(21-23.11, 2013) SLACH, O., NOVOTNÝ, J., KVĚTOŇ, V., ŽENKA, J. Industrial specialization and economic performance of small city-regions in Czechia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

(21-23., 2013) SLACH, O., RUMPEL, P. Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

(14-15.11, 2013) SLACH, O., MARKOVÁ, B. Kreativní klastry v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

(15-19.7, 2013) RINK, D., KRZYSZTOFIK , R., NADOLU, B., SLACH, O., SOLDAK , M. Shrinkage and the Governance of Brownfields Examples and lessons from post-socialist European Cities. Dublin.

(24-26.6, 2013) ŽENKA, J., SLACH, O., NOVOTNÝ, J. Economic performance of small city-regions: evidence from Czechia. Ostrava: University of Ostrava.

(11-14.9, 2013): ŽENKA, J., SLACH, O., NOVOTNÝ, J. What drives competitiveness of small regions in Central Europe?. Reykjavík: University of Iceland.

(20.9, 2013) RUMPEL, P., SLACH, O. Prezentace: Perspektivy rozvoje Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita.

(23. 5., 2012) SLACH, O., RUMPEL, P. Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů. Humpolec: Ústav územního rozvoje Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

(30-31.10, 2012) SLACH, O. Kreativita a spolupráce jako klíčové faktory rozvoje vnitřních měst. Plzeň: Plzeň 2015.

(19. 12., 2012) SLACH, O. Teoretický koncept regionální odolnosti a jeho využití ve výzkumu hospodářské krize. Ústí nad Labem: Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů.

(2.11-3.11, 2011) KOUTSKÝ, J., SLACH, O., RUMPEL, P. Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

(31.8-2.9, 2011) RUMPEL, P., SLACH, O. Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.. London: Royal Geographical Society.

(8.9-9.9, 2011) RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava. Ostrava: Ostravská Univerzita.

(31.8-3.9, 2010) BORUTA, T., SLACH, O. Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. Ostrava: Ostravská univerzita.

(12. 7., 2010) SLACH, O. Prezentace: Oživení průmyslové krajiny Porúří. Ostrava.

(28.6-2.7. 2011) Rumpel, P., Slach, O. Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. Seoul: Global Conference on Economic Geography.

(17.9-18.9, 2009) BEDNÁŘ, P., SLACH, O. Location and networking of advanced business services in the regional post-socialist cities. Kraków: Regional Studies Association.  

(17.6-19.6, 2009) SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu. Bořetice: XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.

(15.2-17.2, 2009) RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. Mönchengladbach: NIERS Institut. [2009-02-15-2009-02-17]. 

(30. 1., 2009) BORUTA, T., SLACH, O. Komplexní regionální marketing Jesenicka. Rejvíz, Zlaté Hory: Jeseníky přes hranici 2009.

(16.10-17.10, 2008) SLACH, O., BORUTA, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. Sládkovičovo.  

(24.9-15.9, 2008) SLACH, O., KOUTSKÝ, J. The role of creative industries in the restructuring  of old industrial regions in the Czech Republic. Southampton: University of Southampton.

(18.6-20.6, 2008) SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. Pavlov: XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.

(20.5-22.5., 2007) SLACH, O., KOUTSKÝ, J. Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). Pavlov mezinárodní kolokvium o regionálních vědách.

(22.5, 2007) SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Brno: Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu.

(23.11-24.11, 2006) SLACH, O., BORUTA, T. Varianty rozvoje vnitrních měst a city management. Znojmo: Mezinárodní konference ,,Nové trendy-Nové nápady".

(30.8-2.9., 2006) SLACH, O. Prezentace: Inovativní koncepty v městském rozvoji. České Budějovice: XXI. sjezd České geografické společnosti.