[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
Mgr. Andrej Sopkuliak, Ph.D. - Městský marketing

Mgr. Andrej Sopkuliak, Ph.D.

Emeritní člen CMRM

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

ŽENKA, J., SLACH, O. A SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie. 2017, č. 122, s. 281-309. ISSN 1212-0014.

SOPKULIAK, A. (2016): Geografia financií: Hlavné témy a trendy výskumuActa Geographica Universitatis Comenianae. 2016, č. 60, s. 103-121. ISSN 1338-6034.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., SOPKULIAK, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape, Vol. 9, No. 1, p. 1–16.

SOPKULIAK, A. (2012): Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii. Acta Geographica Universitatis Comenianae, vol. 56, no. 2, Bratislava : Univerzita Komenského, p. 215-236.

KATUŠA, M., SOPKULIAK A. (2011): Niektoré aspekty reprodukčného a rodinného správania mestského a vidieckeho obyvateľstva v okresoch SR. Forum Statisticum Slovacum, 6/2011, pp. 91-96, ISSN 1336-7420.

KOREC, P., MAČANGA, M., SOPKULIAK A. (2011): Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov. Geographia Cassoviensis, vol. 5, no. 2, pp. 57-66, ISSN 1337-6748.

RUSNÁK, J., SOPKULIAK A. (2011): Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii. Geographia Cassoviensis, vol. 5, no. 2, pp. 118-124, ISSN 1337-6748.

Book chapters / Kapitoly v knize

BUČEK, J., SOPKULIAK, A. (2014): Local self-government finance in Slovakia during the 2008-2011 crisis. In: SILVA, C. N., BUČEK. J., (eds.). Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. Farnham: Ashgate, pp. 7-30. ISBN 978-1-4724-3243-8.

Others / ostatní

SOPKULIAK, A. (2016): Štruktúra výdavkov miestnej samosprávy na Slovensku v rokoch 2012-2014. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2016. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2016. s. 774-780. ISBN 978-80-210-8272-4.

SOPKULIAK, A. (2016): Štruktúra príjmov miestnej samosprávy podľa veľkostnej kategórie obcí v rokoch 2012-2014. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Preveda - Book of Abstracts  Bratislava. Bratislava: Občianske združenie PREVEDA, 2016. Občianske združenie PREVEDA, 2016. s. 1-1. ISBN 978-80-972360-0-7.

SOPKULIAK, A. (2015): Zadlženie a finančná stabilita miest a obcí na Slovensku v rokoch 2009-2014. In: 7 medzinárodné geografické kolokvium: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia 2015-10-21 Danišovce, Slovensko. Košice: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2015. Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2015. s. 33-34. ISBN 978-80-8152-319-9.

SOPKULIAK, A. (2013): Miestna samospráva ako aktér miestneho ekonomického rozvoja, Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj], Banská Bystrica : Preveda, 2013 p. 63 [CD-ROM].

SOPKULIAK, A. (2012): Priestorové aspekty hospodárenia miest a obcí na Slovensku v rokoch 2006-2011, Geographia Cassoviensis, vol. 6, no. 1 (2012), p. 122.

BUČEK, J., BORÁROSOVÁ Z. a SOPKULIAK A. (2010): Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geo-grafika. 198 p., ISBN 978-80-89317-12-7.