[Web Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2085: Array to string conversion
RNDr. Jan Ženka, Ph.D. - Městský marketing

RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Peer-reviewed journals / recenzované časopisy

ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. (2019): Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. European Planning Studies, vol. 27, no. 11, p. 2288–2311

ŽENKA, J., SLACH, O. (2019): How do various types of non-metropolitan regions react to economic shocks?. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 338(1).

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 67, no. 3, 239-257.

ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, vol. 122, no. 3, p. 281–309.

ŽENKA, J., SLACH, O., HLAVÁČEK, P. (2017): Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis, vol. 69, no. 2, p. 129-144.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small postcommunist economy. Journal of the Knowledge Economy. vol. 8, no. 2, p. 385–406.

ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape, vol. 11, no.1, p. 25-40.

ŽENKA J., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied geography, vol. 71, p. 83-94.

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2015): Value creation and value capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A. 

ŽENKA J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L., SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the  Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. vol. 23, no. 4, p. 14–25.

MÁCHA, P., DROBÍK, T., ŠUMBEROVÁ, M., ŽENKA, J., TENZIN, E., ŠPIRKOVÁ, P. (2015): Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie, vol.,120, no. 4, p. 564–584.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., SOPKULIAK, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape, Vol. 9, No. 1, p. 1–16.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, vol. 69, no. 2, p. 67-79.

ŽENKA, J., LAŠ, L. Mezinárodní konference: Politické faktory ekonomického růstu a regionálního rozvoje v tranzitivních ekonomikách. Politické vedy, 2014, roč. 3, s. 247-250.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., CSANK, P. Regional Competitiveness in Central European Countries: In Search of a Useful Conceptual Framework.European Planning Studies,Vol 22, no. 1, p. 164-183.

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2013): Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998-2008. Geografie. Sborník České geografické společnosti.vol. 118, no. 2, p. 116-137.

SLACH, O., KOUTSKÝ , J., NOVOTNÝ, J., ŽENKA, J. (2013): Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management, vol. 16, no. 4, p. 14-29.

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe. J ECON GEOGR. 2011, roč. 11, s. 559-586.

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. The 2008-2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2010, sv. 3, s. 349-365.

Books / Knihy

ŽENKA, J., KOFROŇ, J. (2012): Metodologie výzkumu v sociální geografii - případové studie. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-148-0

Book chapters / Kapitoly v knize

ŽENKA, J., IVAN, I., HASMAN, J., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V. A PAVLÍK, A. (2018): Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7. 

SLACH, O., BOSÁK, V., ŽENKA, J. A PAVLÍK, A. (2018): Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 104-133. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., IVAN, I. A ŽENKA, J. (2018): Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 146-167. ISBN 978-80-87264-73-7.

HAVRLANT, J., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., REICHOVÁ, V. (2018): Služby v geografickém pohledu: úvodní diskuse. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 11-25. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O. A ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries? Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, s. 201-226. 1. ISBN 978-3-319-56495-1.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, pp. 201-226..

Others / Jiné

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J. (2018): Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 318-324.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2016): Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 235-246.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2013): Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. Ostrava, p. 19-26.

KRTIČKA, L., ŽENKA, J. (2013): Introduction. Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 6-8. 

Conferences / konference 

(28.11-1. 12, 2017) How do various types of non-metropolitan regions respond to external economic shocks?. In: Geography for global understanding. Depok: Universitas Indonesia. 

(6. 10, 2017) ŽENKA, J.: Mobilita v exotických zemích. In: Noc vědců. Ostrava: Ostravská univerzita. 

(10.-12. 10, 2017) ŽENKA, J. A SLACH, O. (Nevy)řešené otázky české a slovenské geografie průmyslu. In: Geografické diskuzní fórum. Znojmo: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.

(28.8-1.9, 2017) KOUTSKÝ, J., SLACH, O., ŽENKA, J. A RUMPEL, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA). 

(27-29.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. a BOSÁK, V. Uneven spatial development of creative industries in Czechia: lessons from the post-crisis development. In: Coping with uneven development in Europe. Leipzig. 2017.

(28.8-1.9, 2017) SLACH, O., ŽENKA, J. A RUMPEL, P. Post-crisis development of creative industries in Czech cities. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA).

(15-16.6, 2017) ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. A KOUTSKÝ, J. Regional resilience, adaptation and adaptability: evidence from Czechia. In: Future directions of resilience research in economic geography. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.