Publications

2018

HÝLLOVÁ, L., SLACH, O. (2018): The Smart City is landing! On the geography of policy mobility. GeoScape, vol. 12, no. 2, 124–133.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): How do various types of regions attract creative industries? Comparison of metropolitan, old industrial and rural regions in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 67, no. 3, 239-257.

BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). GeoScape, vol. 12, no. 1, 52-64.

KLUSÁČEK, P., ALEXANDRESCU, F., OSMAN, R., MALÝ, J., KUNC, J., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., HAVLÍČEK, M., KREJČÍ, T., MARTINÁT, S., SKOKANOVÁ, H. A TROJAN, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 73, p. 29-39. 

ŽENKA, J., SLACH, O. (2018): Ekonomická odolnost českých starých průmyslových regionů. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J. (2018): Rozmístění kreativních odvětví ve velkých městech: srovnání Brna a Ostravy. XXI Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Kurdějov: Masarykova univerzita, p. 318-324.

ŽENKA, J., IVAN, I., HASMAN, J., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V. A PAVLÍK, A. (2018): Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7. 

SLACH, O., BOSÁK, V., ŽENKA, J. A PAVLÍK, A. (2018): Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 104-133. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., HASMAN, J., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.

NOVÁČEK, A., SLACH, O. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 124-145. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.

SLACH, O., IVAN, I. A ŽENKA, J. (2018): Kreativní odvětví na intra-urbánní úrovni. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 146-167. ISBN 978-80-87264-73-7.

HAVRLANT, J., ŽENKA, J. A KRTIČKA, L. (2018): Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.

ŽENKA, J., REICHOVÁ, V. (2018): Služby v geografickém pohledu: úvodní diskuse. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, s. 11-25. ISBN 978-80-87264-73-7.

2017

ŽENKA, J., SLACH, O., SOPKULIAK, A. (2017): Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, vol. 122, no. 3, p. 281–309.

ŽENKA, J., SLACH, O., HLAVÁČEK, P. (2017): Rozmístění znalostně náročných obchodních služeb v českých (ne)metropolitních regionech. Geografický časopis, vol. 69, no. 2, p. 129-144.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., IVAN, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small postcommunist economy. Journal of the Knowledge Economy. vol. 8, no. 2, p. 385–406.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2017): Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries: Evidence from Czechia. In: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (Eds.). Creative Industries in Europe: Creative Industries in Europe Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Cham: Springer International Publishing, pp. 201-226.

ŽENKA, J., PAVLÍK, A., SLACH, O. (2017): Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective. Geoscape, vol. 11, no.1, p. 25-40.

SLACH, O., NOVÁČEK, A. (2017): Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. URBACT-Česká republika [online], p. 1-6.

2016

ŽENKA J., SLACH, O., KRTIČKA, L., ŽUFAN, P. (2016): Determinants of microregional agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied geography, vol. 71, p. 83-94.

ŽENKA, J., SLACH, O. (2016): Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů - vstupní debata. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, p. 235-246.

SLACH, O., ŽENKA, J. (2016):  Kreativní odvětví v průmyslovém městě: příklad Ostravy. In: Závodná, M. (ed.): Restrukturalizace regionů Ostravského a Katowického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava: Ostravská Univerzitap. 85-99. 

ŽENKA, J., ŽUFAN, P., SLACH, O., KRTIČKA, L., PAVLÍK, A. (2016): Regionální produktivita práce v českém zemědělství. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 628-6355.

ŽENKA, J., SLACH, O., REICHOVÁ, V. (2016): Rozmístění služeb v Česku podle typu znalostní základny. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, p. 522-528

SLACH, O., ANTOŠÍKOVÁ, L. (2016): Fenomén Stodolní. Smart cities. p. 1-3.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., NOVÁČEK, A. (2016): Intra-urbánní vzorce tisku a vydavatelských činností v polycentrickém městě: příklad Ostravy. In: Inspektor, I. (eds.) GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost. VŠB - Technická univerzita Ostrava, p. 1-8.

2015

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2015): Value creation and value capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A (accepted)

ŽENKA J., ŽUFAN, P., KRTIČKA, L., SLACH, O. (2015): Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the  Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 23, no. 4, p. 14–25.

MÁCHA, P., DROBÍK, T., ŠUMBEROVÁ, M., ŽENKA, J., TENZIN, E., ŠPIRKOVÁ, P. (2015): Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie, vol.,120, no. 4, p. 564–584.

IVAN , I., RAABOVÁ, T., SLACH, O., ŽÁKOVÁ, E. (2015): Kulturní a kreativní průmysly v Brně a v Ostravě: Specializovaná mapa s odborným obsahem. Institut umění − Divadelní ústav, Praha. 66 pp.

SLACH, O., IVAN, I., ŽENKA, J., SOPKULIAK, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. GeoScape, vol. 9, no. 1, p. 1–16.

SLACH, O., JEŽEK, J. (2015): The State of the Art of Planning in Europe - Czechia. disP - The Planning Review. vol. 51, no. 1, p. 28-29.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, vol. 69, no. 2, p. 67-79.

SLACH, O., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 27-55.

SLACH, O., BOSÁK, V., RUMPEL, P. (2015): Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Ježek, J. et al. (eds.) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, pp. 179-194.

KOUTSKÝ , J., HLAVÁČEK , P., SLACH, O., ŽENKA, J. (2015): Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: Nijkamp, P. et al. (eds.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, p. 432-441.

2014

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., CSANK, P. (2014): Regional Competitiveness in Central European Countries: In Search of a Useful Conceptual Framework. European Planning Studies,vol. 22, no. 1, p. 164-183.

RINK, D., COUCH, C., HAASE, A., KRZYSZTOFIK, R., NADOLU, B., RUMPEL, P. (2014). The governance of urban shrinkage in cities of post-socialist Europe: policies, strategies and actors. Urban Research & Practice, vol. 7, no. 3, p. 258-277.

SLACH, O., MARKOVÁ, B., IVAN, I., ŽENKA, J. et al. (2014): Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 186 pp.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2014): Shrinking cities in central Europe. In: Herrschel, T., Dostál, P., Raška, P., Koutský, J. (eds.): Transitions in Regional Science – Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, pp. 142-155.

GROSSMANN, K., HAASE, A., ARNDT, T., CORTESE, C., RINK, RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., VIOLANTE, A. (2014): Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten. In: Berger, P.A. et al. (eds.): Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie.Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 89-115.

MARKOVÁ, B. (2014):  Creative Clusters in the Czech Republic—Strategy for Local Development or Fashionable Concept?. Moravian Geographical Reports, vol. 22, no. 1, p. 44-50.

RUMPEL, P., SLACH, O., SIWEK, T., STRYJAKIEWICZ, T., JAROSZEWSKA, E., MARCINCZAK, S. (2014): Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 9-15.

RUMPEL, P., SIWEK, T., SLACH, O. (2014): Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem? In: Stryjakiewicz, T. (eds.): Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p.  61-67.

ŽENKA, J., LAŠ, L. (2014): Mezinárodní konference: Politické Faktory ekonomického růstu a regionálního rozvoje v tranzitivních ekonomikách. Politické vedy, vol.  3, p. 247-250.

2013

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2013): Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998-2008. Geografie. Sborník České geografické společnosti. vol. 118, no. 2, p. 116-137.

SLACH, O., BORUTA, T., KOUTSKÝ, J., BEDNÁŘ, P. (2013): Stodolní ulice à Ostrava: un exemple de régénération du centre d’une ville post-socialiste en République tchèque. Naissance d’un quartier culturel ou d’un espace de consommation?. Territoire en Mouvement. 2013, vol. 17, p. 52-72.

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2013): Economic performance of small city-regions in the post-communist context: evidence from Czechia. In: Krtička. L., Ženka, J. (eds.): Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 19-22.

SLACH, O., KOUTSKÝ , J., NOVOTNÝ, J., ŽENKA, J. (2013): Creative Industries In The Czech Republic: A Spatial Perspective. E&M Economics and Management, vol. 16, no. 4, p. 14-29.

MARKOVÁ, B., SLACH, O., HEČKOVÁ ,M. (2013): Továrny na sny: Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Praha: Triangl, pp. 68.

MARKOVÁ, B., SLACH, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální studia, vol. 10, no. 4, p. 127-142.

KRTIČKA, L., ŽENKA, J.(2013): Introduction. Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, p. 6-8.

RUMPEL, P., SKOKAN, K., HÖGLINGER, Ch., TÖDTLING, F., GRILLITSCH, M. Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions.: A comparison of software firms in Moravia Silesia and Upper Austria.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, sv. 20, s. 188-205. [published: first on-line 19.12.2011].

RUMPEL, P., SKOKAN, K., CHLÁDEK, P., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, sv. 20, s. 275-294. [published: on-line first 14.12.2011].

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2013): Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava. E+M Ekonomie a Management, vol. 11, no. 2, p. 113-127.

GROSSMANN, K., A. HAASE, T. ARNDT, C. CORTESE, P. RUMPEL, D. RINK, O. SLACH, I. TICHA, VIOLANTE, A. (2013): How Urban shrinkage impacts on patterns of socio-spatial segregation: The cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In:  Yeakey, C.C., Sanders, V., Wells, A., (eds.): Urban Ills: Post Recession Complexities to Urban Living in Global Contexts, New York, London: Lexington Books, pp. 241-268.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2013): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum. pp. 181.

2012

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů (identifikační kód: 08-ÚÚR-123-2012/01-WD-35-07-1)

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2012): Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu. In: Koustký, J., Raška, P. (eds.): Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, p. 63-74.

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., OLŠOVÁ, P., HLAVÁČEK, P., TOUŠEK, V., NOVÁK, V. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroje posilování regionální odolnosti a adaptability (identifikační kód: 10-ÚÚR-174-2012/01-WD-61-07-1)

SLACH, O., BORUTA, T. (2012): What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae, vol. 31, no. 4, p. 99-112.

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., VRÁBLÍK, P. (2012): Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. Studia Oecologica, vol. 6, no. 2,p. 26-35.

TICHÁ, I., NOVÁK, D. W. (2012): Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko. vol. 55, p. 27-31.

ŽENKA, J., KOFROŇ, J. (2012): Metodologie výzkumu v sociální geografii - případové studie. Ostrava: Ostravská univerzita. pp. 93.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Je Ostrava smršťujícím se městem?. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, p. 859-878.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2012): Governance of shrinkage of the city of Ostrava. Praha: European Science and Art Publishing, pp. 258.

RUMPEL, P., SLACH, O., ŠŇUPÍKOVÁ, R., MARKOVÁ, B. (2012): Marketingové koncepty rozvoje měst.  Praha: European Science and Art Publishing, pp. 140.

MARKOVÁ, B., BORUTA, T. (2012): The potential of cultural events in the peripheral rural Jesenicko region. Acta Universitatis Carolinae Geographica, vol. 47, no. 2, p. 45-52.

RINK, D., RUMPEL, P., SLACH, O., CORTESE, C., VIOLANTE, A., CALZA BINI, P., HAASE, Annegret,H., MYKHNENKO, V., NADOLU, B., COUCH, Ch., COCKS, M., KRZYSTOFIK, R. (2012): Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy.

2011

SLACH, O., RUMPEL, P., BORUTA, T. (2011): Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In:  Reicher, Ch., Niemann, L.,  Uttke, A. (eds.): Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. Essen: Klartext Verlag, s. 210-220.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O., BORUTA, T. (2011): Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.) The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p 166-173.

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., HAVRLANT, J., NOVÁK, D. W., PTÁČEK, P., ŽUFAN, P. (2011): Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 244.

RUMPEL, P., BLAŽEK, J., SKOKAN, K., ŽÍŽALOVÁ, P. Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come From? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava.. EUROPEAN PLANNING STUDIES. 2011, roč. 19, sv. 19, s. 1277-1303. [český název: Odkud pocházejí znalosti pro znalostně intenzivní odvětví? Případová studie biotechnologie v Praze a ICT v Ostravě.].

RUMPEL, P., SLACH, O. (2011): Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: Mácha, P., Drobík, T. (eds.): The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, p. 280-285.

2010

RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J. (2010): Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: P. Benneworth et al. (eds.) The Regeneration of Image in Old Industrial Regions: Agents of Change and Changing Agents,  Göttingen: Cuvillier Verlag, pp. 89-114.

SLACH, O., BORUTA, T., MARKOVÁ, B. (2010): Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail. Journal of Outdoor Activities, vol. 3, no. 1, p. 34-47.

HAVRLANT, J. (2010): The recreational potential of the Jeseníky region (Czech Republic) and the influence of soft factors on its development. Moravian Geographical Reports, vol.  18 no. 1, p. 23-37.

BORUTA, T., SLACH, O. (2010): Význam statistických ukazatelů pro hodnocení přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, p. 606-610.

ŽENKA, J. The 2008-2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2010, sv. 3, s. 349-365.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. vol. 277, p. 18-19.

RUMPEL, P., SLACH, O. (2010): A Bright Future The Dark Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. Berlin: JOVIS Verlag, pp. 96-103.

HAVRLANT, J. (2010): Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska. Zpravodaj hnědé uhlí, vol. 10, no. 2, p. 32 – 38.

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, vol. 8, no. 4, p. 30-46.

RUMPEL, P., SLACH, O., TICHÁ, I., BEDNÁŘ, P. (2010): Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic.

2009

RUMPEL, P., BORUTA, T., NOVÁK, D. W. (2009): Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2009): Využití konceptu ?creative class? v rozvoji území - základní východiska a kritika. Liberec: TU Liberec, 2009.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2009): City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy, vol, 9, no. 2, p. 123-132.

SLACH, O., BORUTA T., RUMPEL, P. (2009): Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia, vol. 3, no. 2, p. 38-44.

2008

RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2008): Měkké faktory regionálního rozvoje. Ostrava: Repronis. pp. 181.

SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. (2008): Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, p. 15-24.

SLACH, O., BORUTA, T. (2008): Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, p. 77-84.

SLACH, O, (2008): Kreatívní odvětví a jejich prostorová organizace. In: Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove,

NOVÁK, D. W. (2008): Organizační formy managementu rozvoje venkova na příkladu vybraných irských regionů. XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, p. 380-386.

SLACH, O. (2008): Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací?. Geografické informácie, vol. 12, p. 323-327.

2007

RUMPEL, P., SIWEK, T. (2008): Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfanteg,  vol. 39, p. 77-90. .

RUMPEL, P. a kol. (2007): Geografické aspekty evropské integrace.Ostrava: Oftis Ostrava,

RUMPEL, P., BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, p. 97-104.

NOVÁK, D. W. (2007): Inovační potenciál venkova - teorie a praktické příklady. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita, p. 89-93.

RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. (2007): Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, p. 7-22.

BORUTA, T., SLACH, O. (2007): Město jako produkt. Trend Marketing, vol. 3, no. 3, p. 22-22.

KOUTSKÝ, J., SLACH, O. (2007): Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých průmyslových regionů (s důrazem na stimulaci inovačního potenciálu). In: SBORNÍK PŔÍSPĚVKU Z X. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, p. 20-27.

SLACH, O. (2007): Inovativní koncepty v městském rozvoji. In: Česká geografie ve Středoevropském prostoru XXI. Sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, p. 239-245.

SLACH, O. (2007): Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu. In: Inovace v rozvoji měst, obcí a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, p. 101-108.

JEŽEK, J., RUMPEL, P., SLACH, O. (2007): Marketingový management obcí, měst a regionů: manuál pro potřeby praxe. Ostrava: Repronis, pp. 131. 

SKOKAN, K., RUMPEL, P. (2007): Constructing regional advantage. Does it matter for Czech regions?. Econ 07. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, p. 187-194.